DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Finansal Yönetim BAC   304 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel YÜCEL
Dersi Verenler
Prof.Dr.SERKAN YILMAZ KANDIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, işletmelerin firma değerinin maksimizasyonu amacını nasıl gerçekleştirdikleri ve bu amaca ulaşmak için finansal kararları nasıl aldıkları üzerine odaklanmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste finans matematiği, sermaye bütçelemesi teknikleri, sermaye maliyeti ve kar payı politikaları gibi temel finans konuları tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Paranın zaman değerini hesaplar
2) Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan sayısal yöntemleri öğrenir ve gerekli hesaplamaları yapar
3) İşletmelerin sermaye yapısının bileşenlerini öğrenir ve optimal sermaye yapısı konusundaki kuramsal yaklaşımları değerlendirir
4) Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti hesaplar
5) İşletmelerin kar dağıtım politikalarını analiz eder
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)