DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Üretim Yönetimi BAC   308 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ömer Faruk RENÇBER
Dersi Verenler
Arş.Gör.ÖZLEM AKAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrenciye üretim ve operasyon yönetiminin temel kavramlarını ve karar alanlarını, diğer iş süreçleriyle ilişkisini ve stratejik önemini kavratmak; üretim ve operasyon süreçlerindeki problemleri belirleme, tanımlama ve çözümleme yöntemlerini aktarmak; bu süreçlerin analizi, tasarımı ve yönetimi konusunda bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
İşletme verimlilik ve karlılığını rekabet stratejisi doğrultusunda etkin bir şekilde yürüttüğü üretim yönetimi süreçleri yoluyla sürdürebilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üretim süreçlerinin tasarım, planlama ve kontrol adımlarına ait problemleri çözer
2) Kaynak planlama, talep tahmini, üretim planlama, ana üretim çizelgeleri, malzeme gereksinim planlaması, kapasite planlama gibi güncel üretim prensiplerini öğrenir
3) Üretilecek mal ve hizmetler için kullanılacak girdilerin kullanım düzeylerini hesaplar ve uygun ürün/hizmet kombinasyonlarına karar verir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders Tanıtımı; Üretim ve Verimlilik İlgili konunun okunması Anlatım
2 Üretim Yönetimi ve Rekabet Stratejisi; Talep Tahmin Sistemleri İlgili konunun okunması Anlatım
3 Üretim Yönetimi ve Rekabet Stratejisi; Talep Tahmin Sistemleri İlgili konunun okunması Anlatım
4 Talep Tahmin Sistemleri İlgili konunun okunması Anlatım
5 Talep Tahmin Sistemleri Vaka Analizi; Ürün ve Hizmet Tasarımında Kalite Fonksiyonu Yayılımı İlgili konunun okunması Anlatım
6 Kapasite Planlama; Süreç Odaklı Tesis Yerleştirme Stratejisi İlgili konunun okunması Anlatım
7 Kapasite Planlama Vaka analizi; Ürün Odaklı Tesis Yerleştirme Stratejisi İlgili konunun okunması Anlatım
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Tesis Yerleştirme Stratejileri Vaka Analizleri; Hücresel İmalat Sistemleri ve Grup Teknolojisi İlgili konunun okunması Anlatım
10 Toplu ( Bütünleşik) Üretim Planlama; Stok Yönetimi İlgili konunun okunması Anlatım
11 Stok Yönetimi İlgili konunun okunması Anlatım
12 Malzeme İhtiyaç Planlaması İlgili konunun okunması Anlatım
13 Stok Yönetimi Vaka Analizi İlgili konunun okunması Anlatım
14 Toplu Üretim Planlama Vaka Analizi İlgili konunun okunması Anlatım
15 Proje Yönetimi İlgili konunun okunması Anlatım
16-17 PERT, CPM İlgili konunun okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar