DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Üretim Yönetimi BAC   308 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ömer Faruk RENÇBER
Dersi Verenler
Arş.Gör.ÖZLEM AKAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrenciye üretim ve operasyon yönetiminin temel kavramlarını ve karar alanlarını, diğer iş süreçleriyle ilişkisini ve stratejik önemini kavratmak; üretim ve operasyon süreçlerindeki problemleri belirleme, tanımlama ve çözümleme yöntemlerini aktarmak; bu süreçlerin analizi, tasarımı ve yönetimi konusunda bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
İşletme verimlilik ve karlılığını rekabet stratejisi doğrultusunda etkin bir şekilde yürüttüğü üretim yönetimi süreçleri yoluyla sürdürebilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üretim süreçlerinin tasarım, planlama ve kontrol adımlarına ait problemleri çözer
2) Kaynak planlama, talep tahmini, üretim planlama, ana üretim çizelgeleri, malzeme gereksinim planlaması, kapasite planlama gibi güncel üretim prensiplerini öğrenir
3) Üretilecek mal ve hizmetler için kullanılacak girdilerin kullanım düzeylerini hesaplar ve uygun ürün/hizmet kombinasyonlarına karar verir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)