DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mali Tablolar Analizi BAC   401 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel YÜCEL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEMEL YÜCEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı: Mali tablo kavramı ile türlerinin anlaşılması, Mali tabloların amacının ne olduğunun kavranması, Kimlerin mali tablolara ihtiyaç duyduğunun anlaşılması, Mali tabloların hangi özelliklere sahip olması gerektiğinin kavranması, Mali tabloların düzenlenmesinde esas alınacak genel kabul görmüş temel muhasebe ilkelerinin neler olduğunun kavranması, Temel mali tablolardan bilançonun yapısı ve öneminin anlaşılması, Bilançonun düzenlenmesiyle ilgili ilkelerin neler olduğunun kavranması, Bilançonun biçimsel yapısı ile farklı biçimsel sunumlarının anlaşılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu ders, finansal tabloların amaçlarını ve Yatay ve Dikey Analiz, Trend Analiz ve Oran Analizi gibi temel analiz tekniklerini açıklar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel mali tabloların tanımı ve önemi, bilançonun düzenlenmesiyle ilgili ilkeler, bilançonun biçimsel yapısı, bilanço şekilleri hakkında bilgi sahibi olur.
2) Mali analizin önemini ve mali analizden kimlerin faydalandığını açıklar.
3) Mali analizde kullanılan temel ve ek mali tabloları sıralar.
4) Problem çözme yeteneğini geliştirir.
5) Risk ölçümünü anlayıp yorumlayabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)