DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Finansal Kurumlar ve Piyasalar BAC   411 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel YÜCEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, para, finansal kurumlar, finansal piyasalar ve finansal araçlar ile ilgili temel kavramları ve prensipleri sunmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki öğrenme çıktılarının kazanılması beklenilmektedir.
Dersin İçeriği
Bu derste genel olarak finansal piyasaların özellikleri, finansal kurumların ve finansal araçların neler olduğu anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genel olarak finansal pazarları tanır.
2) Sermaye pazarı araçları hakkında bilgi sahibi olur.
3) Türev finansal araçlar hakkında genel bilgi sahibi olur.
4) Türkiye'deki finansal kurumları tanımla,karşılaştırır,ayırt eder.
5) Finansal araçların Türkiyedeki uygulamalarını anlama yeteneğine sahip olur
6) Piyasa dinamiklerini anlayabilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)