DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Örgütsel Davranış BAC   413 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İpek KOCA BALLI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAYŞE İPEK KOCA BALLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, takımın, grubun ve örgütün motivasyon ve verimliliğini artırabilmek için öğrencilerin örgütsel davranış alanında yer alan teorik bilgileri edinebilmelerini sağlayabilmektir.
Dersin İçeriği
Örgütsel davranışın tanımının yapılması ve ilgili kavramların açıklanması, Tutumlar ve İş tatmini, Duygu Durumlar, Kişilik ve Değerler, Algı, Motivasyon Teorileri, Motivasyon Araçları ve Uygulamaları, Grup Davranışı, Takımlar ve Türleri, İletişim, Liderlik, Güç ve Politika, Çatışma ve Müzakere Teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Örgütsel davranışın ne olduğunu bilir
2) Tutumların ne olduğunu bilir
3) Bireyin duygu durumlarını, hangi tür kişilik türlerinin olduğunu ve algıyı açıklayabilir
4) Motivasyon teorilerini ve uygulamalarını açıklar
5) Takımı ve türlerini açıklar
6) Grup türlerini ve davranışını açıklar
7) Örgüt içinde iletişim türlerini açıklar.
8) Liderliği ve türlerini açıklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)