DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş Hukuku Kavramı ve İş Hukukunun Kaynakları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
2 Temel Kavramlar: İşçi, işveren, işyeri ve işveren vekili, asıl işveren-alt işveren ilişkisi. Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
3 Eşitlik ilkesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
4 İşyerinin veya bir bölümünün devri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
5 Ödünç iş ilişkisi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
6 İş sözleşmesi kavramı, iş sözleşmesinin türleri, belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi, tam ve kısmi süreli iş sözleşmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
7 İş sözleşmesi kavramı, iş sözleşmesinin türleri, belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi, tam ve kısmi süreli iş sözleşmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 İşçinin işe iadesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
10 Derhal fesih hakkı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
11 Ücret ve ücretin ödenmesi, asgari ücret ve fazla çalışma ücreti Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
12 İşin düzenlenmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
13 İş sağlığı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
14 İş sağlığı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
15 İş güvenliği Konunun ilgili kaynaklardan okunması Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar