DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş İletişimi BAC   429 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İpek KOCA BALLI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yazılı, sözlü ve davranışsal bağlamda etkili iletişim sürecine ilişkin becerilerin öğrenciler tarafından gösterilmesi.
Dersin İçeriği
İş iletişim temel kavramları, İş iletişiminin önemi, Farklı iletişim türleri, Mesaj oluşturma, Rapor hazırlama, Özgeçmiş hazırlama, Sözel sunuş becerileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş iletişimine ilişkin temel kavramları tanımlar ve açıklar
2) İletişimin örgütsel açıdan önemini belirtir
3) Farklı iletişim türlerin listeler
4) Mesajların planlanmasını gösterir, icra eder
5) Özgeçmiş hazırlar ve iş görüşme süreçlerini uygular
6) Sözel sunuş becerilerini edindiğini gösterir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)