DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve Konuların Tanıtımı Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 Yatırım ve proje kavramı, yatırım türleri, Yatırım projelerinin firma ve milli ekonomi açısından önemi. Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Yatırım kararını etkileyen faktörler. Sabit sermaye yatırımlarını farklılaştıran özellikler, işletmeleri yatırım yapmaya iten faktörler Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Yatırım Projesini Hazırlama Süreci: Ön etüd, Pazar etüdü, Talep Analizi, Yatırım kapasitesinin belirlenmesi, kuruluş yerinişn belirlenmesi Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Yatırım projesinin teknik yönden hazırlanması, fizibilite etüdleri (ekonomik, teknik, finansal) Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Yatırımları teşvik sisteminde Türkiye uygulamaları Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Sabit sermaye tutarının belirlenmesi, İşletme sarmayesi ihtiyacının hesaplanması Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ara sınav için hazırlık Yazılı Sınav
9 Yatırım projesinin firma açısından değerlendirilmesi Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan statik yöntemler Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan dinamik yöntemler Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan dinamik yöntemler 2 Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Projelerin milli ekonomi açısından değerlendirilmesi Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Kullanılan Yöntemler: Sermaye/Hasıla, Sermaye/İstihdam Oranları ve Döviz Hasıla/Masraf Yöntemi Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Yarıyıl Sonu Sınavı Yarıyıl Sonu Sınavı için hazırlık Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavı için hazırlık Soru-Cevap
Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar