DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yatırım Proje Yönetimi BAC   410 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel YÜCEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, yatırım projelerinin tanınması, önemi, yönetimi ve değerlendirilmesi konularında gerekli temel bilginin edinilmesine yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste yatırım projelerinin hazırlanma ve değerleme süreci ile yatırım teşvik sisteminin Türkiye uygulamalarından bahsedilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yatırım ve proje kavramlarını açıklar
2) Yatırım türlerini sınıflandırır
3) Yatırım kararlarını etkileyen faktörleri sıralar
4) Yatırım projesi hazırlama sürecini kavrayarak, yeni yatırımlar için fizibilite çalışması yapar
5) Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan statik ve dinamik yöntemleri uygular
6) Türkiye' de var olan güncel teşvik yasasından pratik uygulamalardan haberdar olur
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)