DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Portföy Yönetimi BAC   418 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel YÜCEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, finansal araçları tanıtmak, bunun yanında portföy konusundaki teorik ve pratik bilgileri aktararak derste bir portföy oluşturarak, gelecekte de portföy yöneticisi olmaya yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Genel olarak portföy kavramının, portföy teorileri ve konuya ait istatistiksel alt yapının öğrenilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Portföy kavramını tanımlar ve Geleneksel portföy teoremini kavrar
2) Portföy getiri ve varyansını hesaplar
3) Sermaye Varlıkları fiyatlama modeli ile hisse senedi getirilerini hesaplar
4) Tekli ve çoklu indeks modellerini açıklar ve Arbitraj fiyatlama kuramını açıklar
5) Çeşitli performans ölçütleri ile portföy performansını ölçer
6) Aktif-pasif portföy yönetim şekillerini ayırt eder
7) Portföy oluştururken uluslar arası çeşitlendirme yapabilir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)