DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel olarak cebri icra hukuku ve amacı, Cebri icra türleri ve cebri icra organları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Genel haciz yoluyla takip ve ödeme emri, ödeme emrinin kesinleşmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 İtirazın iptali davası menfi tespit ve istirdat davaları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Haciz aşaması ve haczin yapılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Hacze iştirak, istihkak davaları ve kambiyo senetlerine özgü haciz yolu Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Paraya çevirme ve tasınır malların satılması, Taşınmaz malların satılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Borç ödemeden aciz vesikası, pratik çalışmalar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Genel olarak ilam ve ilamlı icranın dayanakları, alacak türlerine göre ilamlı icra takibi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip, gayri menkul rehninin paraya çevrilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 İflas nedenleri ve iflasa tabi kişiler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 İflas yolları ve genel iflas yolu, kambiyo senetlerine özgü iflas yolu Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Doğrudan doğruya iflas halleri ve iflasın hukuki sonuçları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 İflasın sona ermesi, konkordato hukuku Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 İflasın sona ermesi, konkordato hukuku Konunun ilgili kaynaklardan okunması Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar