DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Finansman Teknikleri BAC   430 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel YÜCEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, finansman ihtiyacının ortaya çıkması, finansal yenilik kavramı ve yeni finansal araçlar hakkında bilgi vermektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki öğrenme çıktılarının kazanılması beklenilmektedir.
Dersin İçeriği
Bu derste finansal yenilik kavramı, yeni finansman teknikleri ve işletmelerin finansal ihtiyaçları karşısında ortaya çıkan farklı çözümler tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Finansal yenilik kavramını ve ortaya çıkış nedenlerini öğrenir
2) İhtiyaca göre gereken finansman tekniklerini kullanır
3) Yeni finansman tekniklerini sıralar
4) VDMK, risk sermayesi yatırım ortaklığı, factoring, forfaiting ve leasing kavramlarını tanımlar
5) işletmelerin finansal ihtiyaçları konusunda yenilikçi çözümler üretir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finansman Gereksiniminin Ortaya Çıkması Ve En Uygun Finansman Olanaklarının Araştırılması Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 Yeni Finansal Teknikler Ve Finansal Yenilik Kavramı Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Finansal Yeniliklerin Nedenleri, Hedefleri Ve Finansal Sektör İşlevlerine Katkıları Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Genel Olarak Yeni Finansman Teknikleri Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Factoring Ve Forfaiting Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Leasing Ve Özel Finans Kurumları Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı Ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ara sınav için hazırlık Yazılı Sınav
9 Tüketici Finansman Şirketleri Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Banka Kredileri Ve Alacak Sigortası Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Barter, Türevsel Finansal Araçlar Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Yeni Finansman Tekniklerinin Bir Arada/Birlikte Kullanım Olanakları Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Yeni Finansman Tekniklerinin Bir Arada/Birlikte Kullanım Olanakları Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 İşlenen konuların gözden geçirilmesi Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumlerinin gozden gecirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavı için hazırlık Soru-Cevap
Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar