DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yönetimde Güncel Konular BAC   434 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İpek KOCA BALLI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAYŞE İPEK KOCA BALLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletme bölümü son sınıf öğrencilerine yönetimde güncel konular hakkında genel bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Yönetimde çağdaş konular, Küreselleşen Dünyada Yönetim, Ülkeler arası Yönetim Uygulamaları, Günümüzde Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunlar, Kriz yönetimi, Toplam kalite yönetimi, Hizmet işletmelerinde yönetim

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yönetişim kavramını açıklar
2) Etik ve sosyal sorumluluk kavramlarının işletmelerdeki önemini ifade eder
3) İş dünyasında etkin iletişimin faydalarını açıklar
4) Toplam kalite yönetiminin tanımlar
5) Türkiye'de girişimci sınıfın gelişimini ifade eder
6) Hizmet işletmelerinin sorunları ve çözüm önerilerini açıklar
7) Kriz yönetimini açıklar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)