DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar ve Fiyat Teorisine Giriş Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
2 Talep ve Arz Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
3 Kısmi Piyasa Dengesi, Arz ve Talebi Etkileyen Faktörler Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
4 Esneklik uygulamaları ve Tüketici Teorisi Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
5 Fayda (Kardinal Yaklaşım),Fayda (Ordinal Yaklaşım) Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
6 Tüketici Dengesi, Üretici Teorisi ve Üretim Fonksiyonu Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
7 Optimal Faktör Bileşimi, Maliyet Analizi ve Fiyat Teorisi Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Kar maksimizasyonu, Tam Rekabet Piyasası ve Aksak Rekabet Piyasası Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
10 Monopol, Monopson, Çift Monopol, Monopollü Rekabet ve Oligopol Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
11 Üretim Faktörleri Fiyat Analizi ve Üretim Faktör Fiyatlaması Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
12 Emek ve Ücret; Toprak ve Rant Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
13 Sermaye ve Faiz; Girişim ve Kar Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
14 Gelir Dağılımı, Kentleşme ve Çevre Ekonomisi Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
15 Tekrar Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Kitaplar