DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İktisada Giriş 1 BAC   155 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Başak Gül AKAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.BAŞAK GÜL AKAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonominin temel kavramlarının ve tanımının yapılacağı ders iki dönemliktir. Sosyoloji, hukuk, matematik gibi diğer bilimlerle ekonominin ilişkisinin ortaya konacağı derste ilk olarak mikroekonomi temelleri ile iktisat biliminin tanıtılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Ana Kavramlar ve Temel Sorunlar, Fiyat Teorisine Giriş, Talep Yasası ve Özellikleri,Arz Yasası ve Özellikleri, Tüketici Teorisi ve Temel Kavramlar,Üretici Teorisi,Firma Teorisine Giriş, Tam Rekabet Piyasası, Aksak Rekabet Piyasası,Monopol, Monopollü Rekabet Piyasası, Oligopol, Gelir Dağılımı Politikası

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İktisat bilimine ilişkin ana kavramlar ve temel sorunları tanımlar
2) İktisat biliminin temel uğraşı alanlarını ve metodolojisini öğrenir
3) İktisat biliminin temel dallarını makro-mikro düzeyde öğrenir
4) Fiyat teorisi, talep yasası ve özellikleri ile arz yasası ve özelliklerini anlar
5) Tüketici teorisi ve üretici teorisini kapsamlı olarak anlar
6) Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilir
7) Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilir
8) Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)