DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İktisada Giriş 2 BAC   162 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Başak Gül AKAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.BAŞAK GÜL AKAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, gayri safi milli hasıla oluşumundan başlayarak kamunun ekonomiyi nasıl yönlendirdiği sorusuna cevap aramaktır. Toplam talep ve arz, büyüme, büyümeyi sağlayacak iki önemli araçtan birisi olarak para, paranın ekonomide oynadığı rol, kamu ve maliye politikası enflasyon ve işsizlik konuları ile politika seçenekleri irdelenecektir.
Dersin İçeriği
Makro ekonomi akımı ve temel modeller, Milli Gelir hesapları, Milli Geliri Belirleyen Faktörler, Denge Milli Gelirin belirlenmesi, Milli Gelir ve Fiyatlar genel Düzeyi, Paranın Özellikleri, Paranın Makro ekonomideki Rolü, Para ve Mal Piyasasında eşanlı denge, Merkez Bankası ve İşlevleri, Enflasyon, İstihdam ve İşsizlik.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İktisadi yaklaşım kavramını açıklar.
2) Gayri safi milli hasıla, değişik tanımları, bunları oluşturan elementleri ve amaçlarını bilir.
3) İktisadi büyümenin önemini kavrar. Bunun için toplam arz ve talep kavramlarını değişik iktisadi görüşler altında inceler. Enflasyon ve işsizlikle ilgili temel kavramları öğrenir.
4) Büyümeyi ve iktisadi istikrarı sağlamada para ve maliye politikalarının rollerini anlar.
5) Analitik düşünebilme, değişik iktisadi kavramları bir arada analiz ederek üçüncü kişilere anlatabilme becerisi kazanır.
6) Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilir.
7) Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)