DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Ekonomisi BAC   436 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Başak Gül AKAR
Dersi Verenler
Doç.Dr.BAŞAK GÜL AKAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders Türkiye'de sermaye birikimi ve sermayenin nasıl kullanıldığı sorusu etrafında tarihsel bir değerlendirme yapma çabası üzerine oturmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı,Türkiye ekonomisinin,tarihsel ve yapısal ögeleriyle bir bütünlük içinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Türkiye'nin iktisat tarihi, ekonomi politikalarındaki dönüşümle belirlenen dönemler bazında; toplumsal gelişme, ulusal gelir,bölüşüm, genel denge,dünya ekonomisi ile ilişkiler, sosyoekonomik makro göstergelerle incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye'de iktisat politikası oluşum süreçlerini ve bu süreçleri etkileyen içsel ve dışsal faktörleri kavrayabilme.
2) Türkiye iktisadına yön veren gelişmeleri kurumsal düzenlemeler, sayısal veriler ve nedensellik ilişkileri çerçevesinde analiz edebilme.
3) İktisat politikalarının toplumsal gelişme, ulusal gelir, bölüşüm, genel denge, dünya ekonomisi ile ilişkiler ve sosyo-ekonomik makro göstergelere yansımalarını kavrayabilme.
4) Türkiye ekonomisini dönemsel olarak analiz edebilme.
5) Türkiye ekonomisinin dönemler arasındaki farklılıklarını ayırt edebilme.
6) Türkiye de 1980 yılında yaşanan dönüşümü tüm yönleriyle, nedenleri ve sonuçları ekseninde tartışabilme.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)