DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ahşap Süsleme Teknikleri BAC   119 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hasan Ayhan RADAVUŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HASAN AYHAN RADAVUŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mobilya yüzeylerinin süslenmesiyle ilgili konular hakkında gerekli bilgi ve beceriyi kazanmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
El ile oyma metodtları, oyma makineleri, tornalama makineleri çeşitleri, kakma ve marketri uygulamaları tekniklerini kavratmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yüzey Oymacılığı Yapmak
2) Dekupe Oyma Yapmak
3) Ahşaba Kakma Yapmak
4) Tornalamaya Hazırlık Yapmak
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 El İle Yüzey Oyması İlgili bölümlerin okunması
2 Oyma kalemleri, Bilenmesi ve Uygulama Yerleri İlgili bölümlerin okunması
3 Alçak ve derin yüzey oyma yapmak İlgili bölümlerin okunması
4 Makine İle Yüzey Oyması İlgili bölümlerin okunması
5 Oyma makinelerinin çeşitleri ve çalışma prensipleri İlgili bölümlerin okunması
6 Dekupe oyma parçasını aplik veya aplike uygulaması İlgili bölümlerin okunması
7 Dekupe işleminde kesme İlgili bölümlerin okunması
8 Ara Sınav Konuların tekrarlanması
9 Kakma parçasını hazırlamak İlgili bölümlerin okunması
10 Kakmada yüzeye motif İlgili bölümlerin okunması
11 Kakmada zemini oluşturmak İlgili bölümlerin okunması
12 Kakmada zemini oluşturma uygulamaları İlgili bölümlerin okunması
13 Marketri de yüzeye desen oluşturmak İlgili bölümlerin okunması
14 Marketri de yüzeye desen oluşturma uygulamaları İlgili bölümlerin okunması
15 Dönem boyunca yapılan çalışmaların sergilenmesi İlgili bölümlerin okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuların tekrarlanması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar