DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Tarım BAC   116 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Fahriye Bihter ZAİMOĞLU ONAT
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.FAHRİYE BİHTER ZAİMOĞLU ONAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Organik tarımı tanıtmak. Organik tarımın Dünyada ve Türkiyedeki geçmişi hakkında bilgi vermek. Organik tarım yapabilmek için gereken koşullar konusuda bilgi verip, organik tarımın prensiplerini anlatmak. Organik ürünler konusunda bilgi vermek. Organik tarımın insan ve çevre üstündeki etkileri hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
1. Organik tarımı kavramını öğrenmek 2. Organik tarımın tarihçesini ve gelişim sürecini öğrenmek 3. Organik tarımın dünyada ve Türkiyede gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) Farklı tarla ,bahçe ve süs bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
2) 2) Bitkisel üretim yapabilme, tohum, fide ve fidan üretebilme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
3) 3) Farklı bitkilerde ıslah ve üretim yöntemlerini uygulayabilme yetisine sahip olma
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Organik tarımın tanımı ön okuma Anlatım
2 Organik tarımın tarihçesi ön okuma
3 Organik tarımın dünyadaki durumu ön okuma
4 Organik Tarımın Türkiyedeki durumu ön okuma
5 Organik tarımın avantajları ön okuma
6 Organik tarım yapılabilmesi için gerekli koşullar ön okuma
7 Organik tarımda yetiştiricilik prensipleri (Yer, toprak özellikleri) ön okuma
8 Ara Sınav
9 Organik tarımda yetiştircilik prensipleri (Tohum ekimi, fide yetiştirciliği, toprak dezenfeksiyonu) ön okuma
10 Organik tarımda yetiştiricilik prensipleri (Dikim, bakım işlemleri, sulama, gübreleme) ön okuma
11 Organik tarımda yetiştiricilik prensipleri (Hastalık ve zararlılarla mücadele) ön okuma
12 Organik Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği ön okuma
13 İyi tarım uygulamaları on okuma
14 ogrenci ödevi ön okuma
15 öğrenci ödevi ön okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar