DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Dünyasında Kariyer Seçenekleri BAC   152 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel YÜCEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin yaşam ve akademik alanda amaç ve hedef belirlemelerine katkı sağlayarak bunlara ulaşmak için yapılması gereken girişimci tutum ve davranışları kazandırmak.
Dersin İçeriği
Kariyer, Girişimcilik, Değişim Yönetimi, Takım Çalışması ve Ekip Uyumu, Yaratıcılık ve Yenilikçilik Becerileri, Öğrenen Birey, Özgüven ve Özsaygı, Modelleme Becerileri, Sunum Teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kendine bir proje yapar ve bu projeyi gerçekleştirmek için sorumluluk alma becerisi kazanır
2) Karar alma becerisi kazanır
3) Yaratıcılığın ve yenilikçiliğin önemini kavrar ve uygular
4) Girişimciliğin ne olduğunu ve hedeflerine ulaşabilmek için ne gibi sorumluluklar almasını bilir
5) Model alma ve model olma süreçlerinin değerlendirmesini yapar.
6) Kendi kariyer planını yapar; kaynaklarını kullanmayı öğrenir
7) Kariyer planlamasının önemini bilir ve kullanır
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kariyer, Girişimcilik ve Genel Kavramlar Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
2 Bireysel SWOT analizi ve stratejik yol haritası oluşturmak Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
3 Kaynakların etkin kullanımı ve yeni, kaynaklar yaratmak Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
4 Değişim yönetimi Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
5 Öğrenen Birey Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
6 Takım çalışması ve ekip uyumu Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
7 Özgüven- Özsaygı Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Kişisel ustalık Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
10 Yaratıcılık ve yenilikçilik becerileri Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
11 Girişimcilik ve girişimcilik davranışları Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
12 Modelleme becerileri Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
13 Sunum teknikleri Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
14 Proje uygulamaları Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
15 Proje Uygulamaları Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Tartışma
Grup Çalışması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar