DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pazar Araştırması BAC   307 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Murat İsmet HASEKİ
Dersi Verenler
Doç. Dr.MURAT İSMET HASEKİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı pazar araştırması ile ilgili gerekli teorik altyapıyı vermek ve pazarlama araştırmasındaki metodolojik yaklaşımı öğretmektir.
Dersin İçeriği
Problem tanımlama, Pazarlama araştırması tasarımı, Veri toplama süreci, Veri analizi ve Raporlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pazar araştırmalarında problemi belirlermek
2) Araştırma tasarımı yapabilmek
3) Veri toplama sürecini planlamak
4) Veri analizi yapmak
5) Analiz sonuçlarını yorumlamak
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pazar araştırması ile ilgili temel kavramlar İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
2 Pazar araştırmasının özelliği İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
3 Pazarlama Bilgi Sistemi İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
4 Araştırma sürecinde aşamalar İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
5 Keşifsel Araştırma ve Kalitatif Çalışmalar İlgili bölümü okuma Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
6 İkincil veri toplama İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
7 Anketle veri toplama İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav İlgili kitabı ve ders notlarını okuma. Yazılı Sınav
9 Araştırma tasarımı ve potansiyel hata kaynakları İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
10 Gözlem İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
11 Deney kavramı ve deney çeşitleri İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
12 Ölçme ve ölçekleme İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
13 Anket tasarımı İlgili bölümü okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
14 Örnekleme süreci İlgili bölümü okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
15 Veri analizine giriş İlgili bölümü okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili kitabı ve ders notlarını okuma. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar