DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Akademik İngilizce I BAC   311 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erdal KAÇAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERDAL KAÇAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Akademik beceri odaklı İngilizce dersinin amacı, öğrencilerin hem genel olarak üniversitede hem de okudukları bölümlerde ihtiyaç duydukları akademik dil becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
Dersin İçeriği
Bu derste, öğrenciler planlama, araştırma yapma, bilgi toplama ve düzenleme aşamalarından oluşan etkili bir yazı yazma sürecinden geçerek İngilizce yazı yazma becerilerini geliştirirler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çalışma alanıyla ilgili kilit kelimeleri bilir.
2) Konuşmalara göre not alma becerilerini sınıflandırabilirler.
3) Belirli bir seyirci grubuna bir sunum yapabilecekler.
4) Akademik çalışmaları okuyup özetleyebilir.
5) akademik bir konuşmayı dinleyip,bunun hakkında akademik dil kullanarak konuşabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Akademik dil için gerekli kelime bilgisi çalışmaları Akademik dergiler, e-dergiler, sözlük Anlatım
2 Akademik dil için gerekli kelime bilgisi çalışmaları Akademik dergiler, e-dergiler, sözlük Anlatım
3 Alanda yazılmış basit makaleler okuma ve kelime çalışması yapma Akademik dergiler, e-dergiler, sözlük Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Alanda yazılmış basit makaleler okuma ve kelime çalışması yapma Akademik dergiler, e-dergiler, sözlük Alıştırma ve Uygulama
5 3 farklı makaleyi inceleme ve kullanılan akademik kelime dağarcığı bakımından benzerlik ve farklılıkların araştiırılması Akademik dergiler, e-dergiler, sözlük Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
6 Akademik yazma becerileri-makalenin ana bölümlerini tanıtma Akademik dergiler, e-dergiler, sözlük Anlatım
7 Literatür taraması bölümüyle ilgili örneklerin okunması ve incelenmesi. Akademik dergiler, e-dergiler, sözlük Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav dictionary Yazılı Sınav
9 Alanlarında belli bir konuda 1 makale seçip, makalenin literatür taraması için özetlenmesi Akademik dergiler, e-dergiler, sözlük Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
10 Alanlarında belli bir konuda 1 makale seçip, makalenin literatür taraması için özetlenmesi Akademik dergiler, e-dergiler, sözlük Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
11 Okunan 3 makalenin bir literatür taraması haline getirilmesi Akademik dergiler, e-dergiler, sözlük Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
12 Makalelerin metod bölümünün incelenmesi Akademik dergiler, e-dergiler, sözlük Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Makalelerin metod bölümünün incelenmesi Akademik dergiler, e-dergiler, sözlük Alıştırma ve Uygulama
14 Makalelerin giriş bölümlerinin incelenmesi Akademik dergiler, e-dergiler, sözlük Alıştırma ve Uygulama
15 Makalelerin giriş bölümlerinin incelenmesi Akademik dergiler, e-dergiler, sözlük Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar