DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ticaret Hukuku II BAC   306 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ömer KORKUT
Dersi Verenler
Prof. Dr.ÖMER KORKUT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Lisans öğrencilerinin ticaret hayatının gerektirdiği bilimsel bilgiye sahip olabilmeleri için altyapı oluşturma ve bu alandaki uygulamaları yorumlama ve analiz edebilme becerilerini kazanmalarının sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği
Ortaklık hakkında genel bilgiler, adi ortaklık, ticaret ortaklıkları hakkında genel hükümler, kolektif ortaklıklar, komandit ortaklıklar, kuruluşu, işleyişi, sona ermesi, anonim ortaklıklar; genel bilgiler, kuruluşu, işleyişi, sona erme ve tasfiye,limited ortaklıklar; kuruluşu, işleyişi, sona ermesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Şirket kavramı, unsurları ve türlerini bilirler.
2) Adi şirket ve ticaret şirketlerinin ortak özelliklerini bilirler.
3) Anonim şirketin kuruluşunu, organlarını ve sona ermesini öğrenirler.
4) Limited şirketin kuruluşunu, organlarını ve sona ermesini öğrenirler.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Şirket kavramı, unsurları ve türleri. Okuma Anlatım
2 Adi Şirket Okuma Anlatım
3 Ticaret şirketi, ortak özellikleri Okuma Anlatım
4 Ticaret şirketlerinin birleşme,bölünme ve tür değiştirmesi Okuma Anlatım
5 Kollektif ve Komandit Şirketler Okuma Anlatım
6 Anonim Şirket Kavramı ve Kuruluşu Okuma Anlatım
7 Yönetim Kurulu Okuma Anlatım
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Genel Kurul Okuma Anlatım
10 Anonim Şirketin Denetimi Okuma Anlatım
11 Pay ve pay Senetleri Okuma Anlatım
12 Anonim Şirketin sona Ermesi Okuma Anlatım
13 Limited şirket kavramı ve kuruluşu Okuma Anlatım
14 Müdürler,Genel Kurul ve Denetleme Okuma Anlatım
15 Ortakların Hakları,borçları ve sona erme Okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar