DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Şirketler Muhasebesi BAC   415 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Zafer BERİKOL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Şirketler muhasebesini Öğretmek
Dersin İçeriği
Şirketler Muhasebesinin Temel Kavramları,Kuruluşları,Sermaye Değişimi,Şirket Birleşmeleri,Şirket Tasviyeleri,Kar-Zarar Dağıtımları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Şirketler Muhasebesinin temel kavramlarını öğrenmek
2) Adi Şirketlerin özelliklerini öğrenmek, Adi şirketlerin muhasebe kayıtlarını yapmak
3) Kollektif şirketlerin özelliklerini öğrenmek, Kollektif şirketlerin kuruluş kayıtlarını yapmak
4) Komandit şirketlerin özelliklerini öğrenmek, Komandit şirketlerde muhasebe kayıtları yapmak
5) Limited şirketlerin genel özelliklerini öğrenmek, Limited şirketlerin muhasebe kayıtlarını yapmak
6) Anonim şirketlerin genel özelliklerini öğrenmek, Anonim şirketlerin muhasebe kayıtlarını yapmak
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı Anlatım
2 Şirketler muhasebesinin temel kavramları, Adi şirketlerin özellikleri Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
3 Adi şirketlerin muhasebe kayıtları Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Örnek Olay
Problem Çözme
4 Kollektif şirketlerin genel özellikleri Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
5 Kollektif şirketlerin kuruluş kayıtları Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Örnek Olay
Problem Çözme
6 Kollektif Şirketlerde sermaye değişiklik kayıtları Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Örnek Olay
Problem Çözme
7 Kollektif Şirketlerde tasfiye kayıtları Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Sınava Hazırlanma Yazılı Sınav
9 Kollektif şirketlerde tasfiye kayıtları Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
10 Komandit Şirketlerin özellikleri Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
11 Komandit şirketlerde özellikli kayıtlar Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
12 Anonim şirketlerin genel özellikleri Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
13 Anonim şirketlerin muhasebe kayıtları Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
14 Anonim şirketlerde kar-zarar dağıtımı Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
15 Limited şirketlerin genel özellikleri Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar