DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Vergi Sistemi BAC   416 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Zafer BERİKOL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Türk Vergi Sisteminin genel görünümünü vererek, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde, gerçek kişilerde vergilendirme rejimini açıklamak ve Türk Vergi Sistemi'nde harcamalar ve servet üzerinden alınan vergilerin ve bu vergilerin yapısının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında gelirin tanımı, gelir vergisinde mükellefiyet, gelirin unsurları ve vergilendirme rejimleri, gelirin toplanması, beyan ve ödeme konuları ve Harcamalar ve servet üzerinden alınan vergiler ile Kurumlar vergisinden oluşmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türk vergi sisteminin genel görünümü hakkında yorum yapar.
2) Kurumlar vergisinin konusu, mükellefi ve matrahı açıklar.
3) Harcamalar üzerinden vergileri açıklar.
4) Vergi sistemini adalet ilkesi bakımından değerlendirir ve tartışır.
5) Bazı vergi hesaplamalarının öğrenilmesi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı. Gelir Kavramı, Vergilendirilebilir gelir kavramı Anlatım
2 Kazanç Türleri (Ticari Kazanç) Belirtilen kitapların ilgili bölümleri Anlatım
3 Kazanç Türleri (Ticari Kazanç, Zirai Kazanç, Ücretler) Belirtilen kitapların ilgili bölümleri Anlatım
4 Kazanç Türleri (Ücretler, Serbest Meslek Kazancı, Gayri Menkul Sermaye İradı) Belirtilen kitapların ilgili bölümleri Anlatım
5 Kazanç Türleri (Gayri Menkul Sermaye İradı, Menkul Sermaye İradı, Sair Kazanç ve İratlar) Belirtilen kitapların ilgili bölümleri Anlatım
6 Gelir üzerinden alınan vergiler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri Anlatım
7 Gelir üzerinden alınan vergiler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri Anlatım
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Kurumlar vergisi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri Anlatım
10 Harcamalar üzerinden alınan vergiler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri Anlatım
11 Harcamalar üzerinden alınan vergiler (Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Özel Tüketim Vergisi) Belirtilen kitapların ilgili bölümleri Anlatım
12 Diğer harcama vergileri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri Anlatım
13 Servet üzerinden alınan vergiler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri Anlatım
14 Servet üzerinden alınan vergiler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri Anlatım
15 Gelir, harcama ve servet üzerinden alınan vergilerin değerlendirilmesi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri, Sınava hazırlık Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar