DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kalite Yönetimi BAC   424 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İpek KOCA BALLI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toplam kalite yönetimi öğretisinin temel prensiplerini, içeriğini ve yöntemlerini aktarmak
Dersin İçeriği
İşletme süreçlerinin yeniden yapılandırılması, katılımcı yönetim yaklaşımı, kalite yönetim standartları, müşteri odaklılık konularını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kalite kapsamındaki datayı kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirir, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanır
2) Kalite alanındaki bir problemi, kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular
3) Kalite alanındaki uygulamalarda beklenmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve çözüm üretir
4) Kalite ile ilgili genel uygulamaları bilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 5-S ile ilgili genel bilgiler İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
2 İşletme Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
3 İşletme Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması-Benchmarking İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
4 Katılımcı Yönetim Yaklaşımı-Kalite İyileştirme Grupları İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
5 Kalite Yönetim Sistem Standartları İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
6 Toplam Verimli Bakım İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
7 Müşteri Odaklılık İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Sürekli İyileştirme ve diğer ilkeler İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
10 Sorun Çözme Teknikleri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
11 Sorun Çözme Teknikleri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
12 İstatistiksel Süreç Kontrol İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
13 Kalite Ekonomisi İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
14 Kalite Ödülleri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
15 Kalite Ödülleri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar