DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Reklam ve Tanıtım BAC   428 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Murat İsmet HASEKİ
Dersi Verenler
Doç. Dr.MURAT İSMET HASEKİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin reklam yönetimi ve reklam prodüksiyonu konularında uygulamalı olarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.Öğrencilerin gruplar halinde bir reklam ajansı gibi çalışarak, ulusal veya yerel reklam kampanyaları gerçekleştirmeleri, reklamın strateji geliştirme ve prodüksiyon alanlarındaki tüm işleri yaparak öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders, reklam ve reklam araçları, bir reklam kampanyasının yürütülmesi sürecine ilişkin konuları kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşletme içinde reklamın fonksiyonlarını tanımlayabilir.
2) Tutundurma karması içinde reklamın yerini tanımlayabilir.
3) Reklam kampanyaları planlayabilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Reklam Tanımları, Reklamın Tarihçesi İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
2 Reklamın Ekonomik ve Toplumsal Boyutları İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
3 Reklamın Sınıflandırılması İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
4 Reklamcılık, Reklamla ilgili Kurum ve Kuruluşlar; Ajanslar ve Müşteriler (Reklamverenler) İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
5 Basılı Reklam Ortamları İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
6 Elektronik (Yayın Yapan) Reklam Ortamları İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
7 Doğrudan Postalama, Satış Promosyonları,Açıkhava Reklam Araçları İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Tanıtım ve Yaratıcılığın Önemi İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
10 Kampanya Kavramı ve Önemi İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
11 Basılı Reklam Araçlarında Prodüksiyon Çalışmaları İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
12 Elektronik Reklam Araçlarında Prodüksiyon Çalışmaları İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
13 Medya Planlaması ve Satın alma İlgili bölümü okuma Soru-Cevap
14 Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi İlgili bölümü okuma Soru-Cevap
15 Reklam Etiği ve Reklam Mevzuatı İlgili bölümü okuma Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar