DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Para ve Banka BAC   431 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Başak Gül AKAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.BAŞAK GÜL AKAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin para, banka, finansal sistem ve merkez bankacılığı ile ilgili konularda teorik, analitik ve pratik becerilerinin artırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Paranın Tanımı, fonksiyonları, özellikleri, Para, kaydi para, para arzı Para Teorisi ve politikası tanımları, Para Talebi Teorileri, Keynesyen Sistem, Parasal Ekol ( Monetaristler), Faiz Teorileri, Çarpanlar, Merkez Bankası Genel Çerçeve , Ödemeler Bilançosu , Parasal İstikrar , Döviz Kuru Hedeflemesi , Dolarizasyon, Enflasyon Hedeflemesi , Parasal Aktarım Mekanizmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Para, kur ve maliye politikalarını birbirleriyle ilişkilendirir.
2) Öğrenciler finansal riskleri tanımlayabilir, yeni ürün ve hizmetler önerebilirler.
3) Öğrenci finansal sisteme ilişkin tabloları inceler ve yorumlar, böylece analitik düşünce yapısı güçlenir.
4) Para politikalarının uygulanabilirliği ve başarısı değerlendirilir.
5) Para teorileri hakkında bilgiler edinen öğrenciler, ulusal ve uluslar arası genel ekonomik gelişmeleri izleyebilir, göstergeleri değerlendirebilir, sonuç çıkarabilir ve geleceği tahmin edebilirler.
6) Para arzı, para talebi ve faiz teorilerini açıklar.
7) Öğrenci finansal mevzuat ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu hakkında bilgi sahibi olur ve yorum yapar.
8) Finans sektörü ve reel sektörde ekonomik anlamda uzmanlık gerektiren alanlarda iş sahibi olma imkanı tanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Paranın Tanımı, fonksiyonları, özellikleri, Para, kaydi para, para arzı tanımları İlgili konunun anlatılması, soru-cevap ve tartışmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Para Teorisi ve politikası tanımları, Para Talebi Teorileri İlgili konunun anlatılması, soru-cevap ve tartışmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Keynesyen Sistem İlgili konunun anlatılması, soru-cevap ve tartışmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Parasal Ekol ( Monetaristler) İlgili konunun anlatılması, soru-cevap ve tartışmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Faiz Teorileri İlgili konunun anlatılması, soru-cevap ve tartışmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Çarpanlar İlgili konunun anlatılması, soru-cevap ve tartışmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Merkez Bankası Genel Çerçeve I İlgili konunun anlatılması, soru-cevap ve tartışmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Merkez Bankası Genel Çerçeve II İlgili konunun anlatılması, soru-cevap ve tartışmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Ödemeler Bilançosu İlgili konunun anlatılması, soru-cevap ve tartışmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Parasal İstikrar İlgili konunun anlatılması, soru-cevap ve tartışmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Döviz Kuru Hedeflemesi İlgili konunun anlatılması, soru-cevap ve tartışmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Dolarizasyon İlgili konunun anlatılması, soru-cevap ve tartışmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Enflasyon Hedeflemesi İlgili konunun anlatılması, soru-cevap ve tartışmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Parasal Aktarım Mekanizmaları İlgili konunun anlatılması, soru-cevap ve tartışmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar