DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Davranış Bilimleri * BAC   118 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İpek KOCA BALLI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAYŞE İPEK KOCA BALLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Arap harflerini tanımak ve bu harflerle sağdan sola yazabilmek. Arapça cümle kurabilmek. İsim ve fiil çeşitlerini öğrenmek, çekimlerini yapabilmek. Arapça okuma, yazma ve anlama becerileri kazanmak. Basit seviyede Arapça konuşmak.
Dersin İçeriği
İsim cümlesi. İsim çeşitleri: Marife nekre isimler. Müzekker ve müennes isimler. Müfred, müsenna ve cemi isimler. İsmin çekimi. Fiil cümlesi: Fiil çeşitleri: Mazi, muzari ve emir fiiler ve çekimleri. Lazım ve muteaddi fiiler. Aksamı seba. Sayırlar. (1-20 arası) Kendini tanıtma. Yer sorma. Gündelik hayatta gerekli ifadeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnsan ilişkilerine giriş İlgili konunun okunması
2 Benlik kavramı İlgili konunun okunması
3 Kişilik kavramı İlgili konunun okunması
4 Duygu, stres ve insan ilişkileri İlgili konunun okunması
5 Algılama kavramı İlgili konunun okunması
6 İnsan ilişkilerinde sosyal etkenler İlgili konunun okunması
7 Önyargı, nedenler, etkileri, mücadele yolları İlgili konunun okunması
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Kültürün Tanımı, Çeşitleri ve Kapsamı İlgili konunun okunması
10 Sözlü ve sözsüz iletişim İlgili konunun okunması
11 Çatışma ve çatışma çözüm yolları İlgili konunun okunması
12 Sosyal Gruplar İlgili konunun okunması
13 Sosyal Etki ve Uyma Davranışı İlgili konunun okunması
14 Davranış Düzlemi-Statü ve Rol Davranışları İlgili konunun okunması
15 Stres Yönetimi ve Davranış İlgili konunun okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar