DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Politikaları BAC   117 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Fahriye Bihter ZAİMOĞLU ONAT
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.FAHRİYE BİHTER ZAİMOĞLU ONAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre sorunlarını iktisadi, yönetsel, siyasal ve hukuki boyutları ile ele almak
Dersin İçeriği
Çevre ile ilgili temel kavramlar, çevre sorunları ve politikası ile ilgili gelişmeler, çevre sorunlarının nedenleri ve çözüm yolları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Başlıca çevre sorunlarının tarihsel gelişimini süreç içerisinde değerlendirir.
2) İnsanın çevre algısını etkileyen farklı çevre etiklerini birbiriyle karşılaştırır.
3) Çevre sorunlarının çözümünde hukuki araçları tanımlar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar ön okuma
2 Çevre ve Ekonomi İlişkisi, Nüfus ve Enerji Sorunu ön okuma
3 Temel Kirlilikler ön okuma
4 Doğal Alanların Korunması ön okuma
5 Kültürel Varlıkların Korunması ön okuma
6 Çevre ve Tarım Politikaları ön okuma
7 Çevreye İlişkin Örgütlenme ön okuma
8 Ara Sınav sınav
9 Çevrenin Uluslararası Boyutu Pre-reading
10 Çevreci Akımlar ön okuma
11 Çevre Etiği ön okuma
12 Çevre Etiği Uygulamaları ön okuma
13 Çevre dostu işletmelerin incelenmesi ön okuma
14 Çevre ile ilgili kanunlar ön okuma
15 Genel değerlendirme ön okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar