DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletme İle İlgili Temel Kavramlar, Ekonomik Sistemler, Üretim Faktörleri. Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
2 Amaç Kavramı, İşletmenin Amaçları, Performans Ölçütleri ve Çevresi. Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
3 İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmelerde Büyüme. Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
4 Kuruluş Yeri Kavramı ve Önemi. Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
5 İşletme ve Çevresi, İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk, İşletme İçi Ahlak Kuralları. Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
6 Uluslararası İşletmecilik, Küreselleşme Olgusu, Uluslararası Organizasyonlar. Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
7 Ara Sınav. Sınava Hazırlık.
8 Yönetim Tanımı, Yönetim Düşüncesinin Gelişmesi, Yönetimde Hiyerarşi. Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
9 Yönetim Fonksiyonları, Planlama, Örgütleme, Yürütme, Koordinasyon, Kontrol. Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
10 İnsan Kaynakları Yönetimi, İşçi - İşveren İlişkileri, Motivasyon, İletişim, Liderlik. Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
11 İşletme Fonksiyonları, Üretim Yönetimi, Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
12 Pazarlama Yönetimi. Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
13 Muhasebe Kavramı. Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
14 Finansal Yönetim Kavramları, Sermaye Piyasası Kavramı. Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
15 Halkla İlişkiler Kavramı ve İlkeleri Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
16-17 Final Sınavı. Sınava Hazırlık.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Temel İşletmecilik Bilgisi, Hüseyin ÖZGEN, Azim ÖZTÜRK, Azmi YALÇIN.