DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletmeye Giriş KON   113 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erdinç BALLI
Dersi Verenler
Doç. Dr.MURAT İSMET HASEKİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı; İşletme yönetimi alanında yeni öğretim almaya başlayan öğrencilere, alanın temel kavramlarını tanıması, istihdam için işletme faaliyetlerinin geçerli bir çalışma alanı olarak görmesi, hızlı değişen işletme bilimi alanındaki gelişmeleri açıklayabilmesi, işletmecilik rollerini ve bunların işletme başarısındaki etkilerini değerlendirebilmesi için gerekli yetiyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Dersin temel içeriği; İşletme biliminin temel felsefesi, kavramları ve pratik uygulama araçları ile ilgili bilgileri öğrencilere aktararak işletmeyi kurma ve yönetme becerisini geliştirmektir. Bu sonuçları elde edebilmek için dinamik bir çevrede risk almasının ve kar etmenin yolları; ekonominin işletmeyi nasıl etkilediğini kavramaya yönelik yetilerin geliştirme yöntemleri; küresel pazarda nasıl iş görüleceğinin ilkeleri, ahlaki ve toplumsal sorumluluk davranışlarını geliştirme imkanları; değişik nitelikte işletme sahipliği; işletme yönetimi ve üretim yönetimi gibi konular ders programına dahil edilmiştir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşletmenin temel işlevlerini açıklama, işletmelerin kuruluş çalışmalarını açıklama, işletmecilikle ilgili temel kavramları tanımlama, işletmenin tüm fonksiyonlarına ilişkin bilgi sahibi olur.
2) İşletme yönetimi alanının temel kavramlarını açıklar.
3) Çeşitli işletme kuruluşlarının oluşmasına ilişkin bilgileri gerçek hayatta uygulayabilir.
4) Ahlaki ve toplumsal sorumluluğa ilişkin davranışları sergiler.
5) Küçük bir işletme kurabilmek için basit bir fizibilite raporu hazırlar.
6) Küreselleşme olgusunun işletmeler üzerindeki etkisini doğru ilişkilendirir.
7) Çalışma hayatında çalışanlara yetki veren bir liderlik niteliği sergiler.
8) İşletme yönetimi uygulamasında yönetim eğitiminin pozitif etkisini yansıtır.
9) Çalışma hayatında planlama örgütleme, yönlendirme ve denetleme uygulamalarını yapar.
10) İşletme kuruluşlarında pozitif insan kaynakları yönetimi prensiplerini uygular.