DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi KON   120 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Oya Berkay KARACA
Dersi Verenler
Prof. Dr.OYA BERKAY KARACA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İçerisinde bulunduğumuz yüzyılda ulaşımdan, teknolojiye, haberleşmeden tekstile kadar birçok endüstride büyük gelişmeler meydana gelmiştir ve gelmeye devam edecektir. Bu durum toplumları etkilediği gibi ister büyük, ister küçük ve isterse zincir olsun tüm işletmeleri etkilemeye devam etmektedir. Aslında bu gelişim ve değişimden en çok etkilenen sektörlerden birisi de turizm endüstrisidir. Turizm endüstrisi temel olarak konaklama, yiyecek içecek ve ulaşım işletmelerinden oluşan bir sektördür. Turizm gelirleri incelendiğinde ise en çok kazancında bu üç hizmet karşılığında elde edildiği görünmektedir. İşletme türleri içindense en tatmin edici kazanç yiyecek içecek işletmelerinden sağlanmaktadır. Bu gerçeklerden hareketle ve sizlere katkı sağlaması amacıyla yiyecek içecek hizmetlerinin hem bağımsız olarak hem de konaklama işletmeleri bünyesinde sunulması boyutlarının ilişkilendirilmesine özen gösterilmiştir.
Dersin İçeriği
Yiyecek içecek işletmelerinin tarihi gelişimi, çeşitleri, mönü planlama, servis bilgisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yiyecek içecek yönetimi kavramlarını anlama ve anlatma ile yiyecek içecek işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslar arası ve küresel boyutlarını kavrama.
2) Yiyecek içecek endüstrisini ve yönetim organizasyon yapısını tanır.
3) Yiyecek içecek işletmelerinde işletme fonksiyonlarını (yönetim, üretim, pazarlama) açıklar.
4) Yiyecek içecek yönetimi konusundaki yönetsel ve teknik bilgileri bilir.
5) Bir yiyecek-içecek işletmesi veya departmanında yiyecek içecek yönetimi uygulamaları yapar.
6) Menü türleri ve hazırlama konusunu kavrar.
7) Yiyecek içecek işletmelerinde servis ve hijyen ve sanitasyon konusunda bilgi edinir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
X
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
X
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
X
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
X
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
X
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
X
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
X
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
X
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yiyecek İçecek Endüstrisine ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimine Giriş Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
2 Yiyecek İçecek İşletmelerinde Kuruluş Çalışmaları Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
3 Yiyecek İçecek Hizmetlerinin Yönetimi, Organizasyonu ve Personel Özellikleri Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
4 Mönü Planlama ve Geliştirme1 Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
5 Mönü Planlama ve Geliştirme2 Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
6 Yiyecek İçeceklerin Satın Alınması, Teslim Alınması ve Depolanması ve Depodan Mal Çıkarma İşlemleri Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
7 Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon, Yiyecek İçecek İşletmelerinde HACCP Uygulamaları Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
8 Vize Haftası Sınava hazırlık
9 Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Bütçeleme ve Fiyatlama Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
10 Yiyecek İçecek Maliyet Kontrolü Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
11 Yiyecek İçecek Hizmetlerinin Pazarlanması Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
12 Yiyecek İçeceklerin Üretimine Giriş Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
13 Yiyecek İçeceklerin Servisi Usulleri Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
14 İçki Bilgisine Giriş ve Servis Usulleri Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
15 Konaklama İşletmelerinde Ziyafet Yönetimi Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
16-17 Final Haftası Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar