DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi KON   120 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Oya Berkay KARACA
Dersi Verenler
Prof. Dr.OYA BERKAY KARACA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İçerisinde bulunduğumuz yüzyılda ulaşımdan, teknolojiye, haberleşmeden tekstile kadar birçok endüstride büyük gelişmeler meydana gelmiştir ve gelmeye devam edecektir. Bu durum toplumları etkilediği gibi ister büyük, ister küçük ve isterse zincir olsun tüm işletmeleri etkilemeye devam etmektedir. Aslında bu gelişim ve değişimden en çok etkilenen sektörlerden birisi de turizm endüstrisidir. Turizm endüstrisi temel olarak konaklama, yiyecek içecek ve ulaşım işletmelerinden oluşan bir sektördür. Turizm gelirleri incelendiğinde ise en çok kazancında bu üç hizmet karşılığında elde edildiği görünmektedir. İşletme türleri içindense en tatmin edici kazanç yiyecek içecek işletmelerinden sağlanmaktadır. Bu gerçeklerden hareketle ve sizlere katkı sağlaması amacıyla yiyecek içecek hizmetlerinin hem bağımsız olarak hem de konaklama işletmeleri bünyesinde sunulması boyutlarının ilişkilendirilmesine özen gösterilmiştir.
Dersin İçeriği
Yiyecek içecek işletmelerinin tarihi gelişimi, çeşitleri, mönü planlama, servis bilgisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yiyecek içecek yönetimi kavramlarını anlama ve anlatma ile yiyecek içecek işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslar arası ve küresel boyutlarını kavrama.
2) Yiyecek içecek endüstrisini ve yönetim organizasyon yapısını tanır.
3) Yiyecek içecek işletmelerinde işletme fonksiyonlarını (yönetim, üretim, pazarlama) açıklar.
4) Yiyecek içecek yönetimi konusundaki yönetsel ve teknik bilgileri bilir.
5) Bir yiyecek-içecek işletmesi veya departmanında yiyecek içecek yönetimi uygulamaları yapar.
6) Menü türleri ve hazırlama konusunu kavrar.
7) Yiyecek içecek işletmelerinde servis ve hijyen ve sanitasyon konusunda bilgi edinir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)