DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Muhasebe KON   375 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Diler DOĞRUOL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DİLER DOĞRUOL1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.DİLER DOĞRUOL1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Muhasebe ile ilk kez karşılaşan birine muhasebenin ne olduğunu açıklamak, işletmenin mali nitelikteki işlemlerini, bu işlemlerin kaydı için gerekli teknikler, ilkeler ve kayıt şekillerini, dönem başından dönem sonuna kadar yapılması gereken işlemleri ve mali tabloların düzenlenmesini öğretmek
Dersin İçeriği
Muhasebe Bilgilerinin Özellikleri ve Kullanıcıları, Muhasebenin Bölümleri, Muhasebenin Temel İlkeleri, Muhasebede Kullanılan Ana Terimler, Temel Muhasebe Denklemi, Temel Finansal Tablolar, Muhasebede Hesap ve Önemi, Hesaplar Arasındaki İlişkiler, Tekdüzen Hesap Planının Genel Yapısı, Kayıt Yöntemleri, Muhasebede Tutulması Gereken Defterler, Muhasebe Akım Şeması, KDV Kanunu Hakkında Genel Bilgiler ve Muhasebeleştirilmesi, Aktif Hesaplar, Duran Varlıklar, Dönen Varlıklar, Pasif Hesaplar, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Muhasebeyi tanımlamak, muhasebe mesleğinin içeriği hakkında genel bilgiye sahip olmak, küreselleşmenin muhasebeyi nasıl etkilediği konusunda yorum yapabilmek,
2) muhasebeyi bölümlerine ayırmak, muhasebenin temel terim ve ilkelerinin muhasebe uygulamalarına nasıl yön verdiğini açıklamak,
3) muhasebede tutulması gereken defterler ile temel finansal tabloları tanımak,
4) Tekdüzen Hesap Planından uygun hesapları saptayarak ilgili işlemin kaydını yapmak, bir işletmede dönem başı, dönem içi ve dönem sonu muhasebe kayıtlarını tutmak, hataları bulmak ve düzeltmek, finansal tabloları hazırlamak, hazırladığı finansal tablolardan
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)