DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Davranış Bilimleri KON   166 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Diler DOĞRUOL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DİLER DOĞRUOL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Davranış Bilimlerinin alanını, yöntemlerini, temel kavramlarını tanıdıktan sonra kültür, sosyalleşme, sosyal uyum, sosyal yapı, sosyal kurumlar, öğrenme, algılama, sosyal gruplar, duygusal zeka, kişilik, tutumlar, iletişim, davranış bozuklukları, stres, motivasyon ve liderlik gibi temel konuları incelemek
Dersin İçeriği
Farklı şartlarda insan davranışlarının analizi, Davranış Bilimlerinin Tanımı, Davranış Bilimlerinin Temel Kavramları, Kültür, Sosyal Yapı, Sosyal İlişkiler, Sosyal Kurumlar, Sosyal Gruplar, Öğrenme, Algılama, Duygusal Zeka, Kişilik, Tutum ve Önyargı, İletişim, Davranış Bozukluğu, Stres, Motivasyon, Liderlik

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyoloji, psikoloji ve sosyal psikoloji olmak üzere ilgili bütün sosyal bilimlerin bulgu ve yöntemlerinden faydalanarak insan davranışlarını açıklamak
2) Sosyal yaşamda ve iş yaşamında davranış bilimlerinin önemini kavramak
3) İnsanlarla başarılı iletişim için davranış bilimlerinin yöntemlerinden faydalanmak
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)