DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Almanca AL   206 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Meltem YETİŞYİĞİT
Dersi Verenler
MELTEM YETİŞYİĞİT1. Öğretim Grup:A
MELTEM YETİŞYİĞİT1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Turizm Almancasında kelime hazinesinin gelişimi, konusma, yazma ve anlama becerisinin geliştirilmesi ve gramer yapısının kavranması.
Dersin İçeriği
Erweiterter Wortschatz, Satzbildungen, Sprachübungen, Rollenspiele

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Almanca Kelime Hazinesi ,Almanca Okuma ve Yazma, Almanca Gramer Yapısı, Almanca Konuşma ve Dinleme
2) Almanca Kelime Hazinesi ,Almanca Okuma ve Yazma, Almanca Gramer Yapısı, Almanca Konuşma ve Dinleme
3) Almanca Kelime Hazinesi ,Almanca Okuma ve Yazma, Almanca Gramer Yapısı, Almanca Konuşma ve Dinleme
4) Almanca Kelime Hazinesi ,Almanca Okuma ve Yazma, Almanca Gramer Yapısı, Almanca Konuşma ve Dinleme
5) Almanca Kelime Hazinesi ,Almanca Okuma ve Yazma, Almanca Gramer Yapısı, Almanca Konuşma ve Dinleme
6) Almanca Kelime Hazinesi ,Almanca Okuma ve Yazma, Almanca Gramer Yapısı, Almanca Konuşma ve Dinleme
7) Almanca Kelime Hazinesi ,Almanca Okuma ve Yazma, Almanca Gramer Yapısı, Almanca Konuşma ve Dinleme
8) Almanca Kelime Hazinesi ,Almanca Okuma ve Yazma, Almanca Gramer Yapısı, Almanca Konuşma ve Dinleme
9) Almanca Kelime Hazinesi ,Almanca Okuma ve Yazma, Almanca Gramer Yapısı, Almanca Konuşma ve Dinleme
10) Almanca Kelime Hazinesi ,Almanca Okuma ve Yazma, Almanca Gramer Yapısı, Almanca Konuşma ve Dinleme
11) Almanca Kelime Hazinesi ,Almanca Okuma ve Yazma, Almanca Gramer Yapısı, Almanca Konuşma ve Dinleme
12) Almanca Kelime Hazinesi ,Almanca Okuma ve Yazma, Almanca Gramer Yapısı, Almanca Konuşma ve Dinleme
13) Almanca Kelime Hazinesi ,Almanca Okuma ve Yazma, Almanca Gramer Yapısı, Almanca Konuşma ve Dinleme
14) Almanca Kelime Hazinesi ,Almanca Okuma ve Yazma, Almanca Gramer Yapısı, Almanca Konuşma ve Dinleme
15) Almanca Kelime Hazinesi ,Almanca Okuma ve Yazma, Almanca Gramer Yapısı, Almanca Konuşma ve Dinleme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
X
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
X
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Wiederholung des Satzbaues mit Beispielübungen Menschen im Beruf Tourismus A1-A2-Hueber;Deutsch im Tourismus Nobel; Deutsch für den Tourismus - Anadolu Üniversites; Deutsche Grammatik -Sprachenlernen 24.de; Deutsche Grammatik - Kurmay Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
2 Wiederholung von Dativ und Akkusativ Menschen im Beruf Tourismus A1-A2-Hueber;Deutsch im Tourismus Nobel; Deutsch für den Tourismus - Anadolu Üniversites; Deutsche Grammatik -Sprachenlernen 24.de; Deutsche Grammatik - Kurmay Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
3 Schriftliche Reservierungen, mit Brief, Fax und Email Menschen im Beruf Tourismus A1-A2-Hueber;Deutsch im Tourismus Nobel; Deutsch für den Tourismus - Anadolu Üniversites; Deutsche Grammatik -Sprachenlernen 24.de; Deutsche Grammatik - Kurmay Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
4 Dialoge schreiben und spielen Menschen im Beruf Tourismus A1-A2-Hueber;Deutsch im Tourismus Nobel; Deutsch für den Tourismus - Anadolu Üniversites; Deutsche Grammatik -Sprachenlernen 24.de; Deutsche Grammatik - Kurmay Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
5 Wünsche und Reklamationen; Problem lösungen Menschen im Beruf Tourismus A1-A2-Hueber;Deutsch im Tourismus Nobel; Deutsch für den Tourismus - Anadolu Üniversites; Deutsche Grammatik -Sprachenlernen 24.de; Deutsche Grammatik - Kurmay Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
6 Lernen der Piktogramme, Mitteilungen und Nachrichten Menschen im Beruf Tourismus A1-A2-Hueber;Deutsch im Tourismus Nobel; Deutsch für den Tourismus - Anadolu Üniversites; Deutsche Grammatik -Sprachenlernen 24.de; Deutsche Grammatik - Kurmay Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
7 Adjektive und Komparationen Menschen im Beruf Tourismus A1-A2-Hueber;Deutsch im Tourismus Nobel; Deutsch für den Tourismus - Anadolu Üniversites; Deutsche Grammatik -Sprachenlernen 24.de; Deutsche Grammatik - Kurmay Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
8 Das erste Testat Menschen im Beruf Tourismus A1-A2-Hueber;Deutsch im Tourismus Nobel; Deutsch für den Tourismus - Anadolu Üniversites; Deutsche Grammatik -Sprachenlernen 24.de; Deutsche Grammatik - Kurmay Yazılı Sınav
9 Verben: etwas tun, Perfekt mit haben Menschen im Beruf Tourismus A1-A2-Hueber;Deutsch im Tourismus Nobel; Deutsch für den Tourismus - Anadolu Üniversites; Deutsche Grammatik -Sprachenlernen 24.de; Deutsche Grammatik - Kurmay Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
10 Perfekt mit sein und das hilfswerb werden Menschen im Beruf Tourismus A1-A2-Hueber;Deutsch im Tourismus Nobel; Deutsch für den Tourismus - Anadolu Üniversites; Deutsche Grammatik -Sprachenlernen 24.de; Deutsche Grammatik - Kurmay Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
11 Besondere Verben, lassen, mögen, lieben, gefallen Menschen im Beruf Tourismus A1-A2-Hueber;Deutsch im Tourismus Nobel; Deutsch für den Tourismus - Anadolu Üniversites; Deutsche Grammatik -Sprachenlernen 24.de; Deutsche Grammatik - Kurmay Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
12 Trennbare Verben, Reflexive Verben Menschen im Beruf Tourismus A1-A2-Hueber;Deutsch im Tourismus Nobel; Deutsch für den Tourismus - Anadolu Üniversites; Deutsche Grammatik -Sprachenlernen 24.de; Deutsche Grammatik - Kurmay Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
13 Reiseorganisationen in der Agentur Menschen im Beruf Tourismus A1-A2-Hueber;Deutsch im Tourismus Nobel; Deutsch für den Tourismus - Anadolu Üniversites; Deutsche Grammatik -Sprachenlernen 24.de; Deutsche Grammatik - Kurmay Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
14 Empfehlungen und Reise beschreibungen Menschen im Beruf Tourismus A1-A2-Hueber;Deutsch im Tourismus Nobel; Deutsch für den Tourismus - Anadolu Üniversites; Deutsche Grammatik -Sprachenlernen 24.de; Deutsche Grammatik - Kurmay Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
15 Buchungen über internet, Autovermietungen, Ortsbeschreibungen Menschen im Beruf Tourismus A1-A2-Hueber;Deutsch im Tourismus Nobel; Deutsch für den Tourismus - Anadolu Üniversites; Deutsche Grammatik -Sprachenlernen 24.de; Deutsche Grammatik - Kurmay Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
16-17 Abschlussprüfung Menschen im Beruf Tourismus A1-A2-Hueber;Deutsch im Tourismus Nobel; Deutsch für den Tourismus - Anadolu Üniversites; Deutsche Grammatik -Sprachenlernen 24.de; Deutsche Grammatik - Kurmay Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar