DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Konaklama İşletmeleri Yönetimi KON   227 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Diğdem ESKİYÖRÜK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERDİNÇ BALLI1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiDİĞDEM ESKİYÖRÜK1. Öğretim Grup:B
2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin konaklama işletmelerinin yönetimini ve işleyişini kavramalarını sağlamak ve iş yaşamında kullanacakları yönetim becerileri kazandırmak
Dersin İçeriği
Otelcilik endüstrisi, otel işletmelerinin özellikleri, otel işletmelerinde yönetim, otel işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, otel işletmelerinde pazarlama, otel işletmelerinde müşteri ilişkileri yönetimi, otel işletmelerinde halkla ilişkiler, otel işletmelerinde muhasebe, otel işletmelerinde finansal yönetim, önbüro, rezervasyon, otel işletmelerinde kat hizmetleri, otel işletmelerinde yiyecek içecek hizmetleri yönetimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yönetim ve yöneticilik kavramlarını yorumlar.
2) Konaklama işletmeciliği alanındaki temel sorunları yakından tanır ve bu sorunlara çözüm önerileri getirebilir.
3) Yöneticinin sahip olması gereken yönetsel yetenekleri değerlendirir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
X
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
X
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
X
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
X
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
X
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
X
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
X
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
X
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
X
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Otelcilik Endüstrisinin Gelişimi, Otel İşletmelerinin Tanımı ve Sınıflandırılması İlgili konu hakkında bilgi edinme
2 Otel İşletmelerinin Özellikleri Türkiyede Otelcilik Endüstrisi İlgili konu hakkında bilgi edinme
3 Türkiyede Otel İşletmelerinin Sınıflandırılması Kuruluş Yerinin Belirlenmesi, Otel İşletmelerinin Faaliyete Açılması İlgili konu hakkında bilgi edinme
4 Otel İşletmelerinde Yönetim İlgili konu hakkında bilgi edinme
5 Otel işletmelerinde insan kaynakları yönetimi İlgili konu hakkında bilgi edinme
6 Otel işletmelerinde pazarlama İlgili konu hakkında bilgi edinme
7 Otel işletmelerinde müşteri ilişkileri yönetimi İlgili konu hakkında bilgi edinme
8 Ara Sınav İlgili konu hakkında bilgi edinme
9 Otel işletmelerinde halkla ilişkiler İlgili konu hakkında bilgi edinme
10 Otel İşletmelerinde Muhasebe İlgili konu hakkında bilgi edinme
11 Otel İşletmelerinde Finansal Yönetim İlgili konu hakkında bilgi edinme
12 Otel İşletmelerinde Odalar Bölümü Hizmetleri, İlgili konu hakkında bilgi edinme
13 Otel İşletmelerinde Kat hizmetleri İlgili konu hakkında bilgi edinme
14 Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi İlgili konu hakkında bilgi edinme
15 Final Sınavı İlgili konu hakkında bilgi edinme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar