DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Önbüro Yönetimi KON   233 3 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Zafer BUZCU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ZAFER BUZCU1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.OYA YILDIRIM1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Konaklama işletmelerinde önbüro departmanını ve uygulamalarını öğretmek
Dersin İçeriği
Önbüro departmanı, önbüro çalışanları ve özellikleri, önbüro donanımları, formlar, önbüro işlemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Önbüro bölümünü ve işletme içerisindeki yerini tanımak.
2) Önbüroda organizasyon yapısını, Önbüro personeli ve görevlerini öğrenmek.
3) Önbüronun diğer departmanlarla ilişkisi ve Önbüro sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak
4) Rezervasyon çeşitleri, Rezervasyon süreci, Rezervasyonda kullanılan belgeleri öğrenmek
5) Otelde konukları karşılama süreci, Kullanılan belgeler ve düzenlenmesi konusunda bilgi sahibi olmak
6) Resepsiyon bölümü, Resepsiyon ofisinde kullanılan belgeler ve düzenlenmesi konusunda bilgi sahibi olmak
7) kasa işlemleri, Konuk hesaplarının kayıt sistemleri, Folio açılması konusunda bilgi sahibi olmak
8) santral bölümü ve santral işlemlerini öğrenmek
9) Önbüroda dosyalama işlemlerini öğrenmek
10) Konuk tipleri, oda çeşitleri konusunda biilgi sahibi olmak ve otel gezileri
11) Önbüro departmanında raporlar ve istatistiksel verilerin hazırlanmasını öğrenmek
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
X
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
X
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
X
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
X
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
X
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
X
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
X
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
X
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
X
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Önbüro bölümü ve işletme içerisindeki yeri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
2 Önbüroda organizasyon, Önbüro personeli ve görevleri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
3 Önbüronun diğer departmanlarla ilişkisi, Önbüro sistemleri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
4 Rezervasyon çeşitleri, Rezervasyon süreci, Rezervasyonda kullanılan belgeler web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
5 Danışma, Otelde konukları karşılama, Kullanılan belgeler ve düzenlenmesi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
6 Resepsiyon, Resepsiyon ofisinde kullanılan belgeler ve düzenlenmesi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
7 kasa işlemleri, Konuk hesaplarının kayıt sistemleri, Folio açılması web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
8 Ara Sınav web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
9 santral işlemleri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
10 Önbüroda dosyalama işlemleri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
11 Konuk tipleri, oda çeşitleri ve otel gezileri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
12 Odalar bölümünde rezervasyon ofisinin diğer çalışmaları web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
13 Önbüro departmanında raporlar ve istatistiksel verilerin hazırlanması web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
14 Doluluk tahminleri ve fiyatlama, Gece işlemleri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
15 genel tekrar web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
EtkinlikDers Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Haftalık ön çalışma, pekiştirme)Ödev, Proje, DiğerAra SınavlarYarıyıl/Yıl Sonu Sınavı