DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yabancı Dilde Okuma Ve Konuşma KON   235 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ELA GÜRSOY1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ELA GÜRSOY1. Öğretim Grup:B
2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Making students communicate fluently in English with a hotel Customer, practice tourism dialogues, getting familiar with tourism terms in english
Dersin İçeriği
Turizm İngilizcesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yabancı dildeki metinleri sesli okur.
2) Yabancı dildeki metinleri tercüme eder.
3) Yabancı dildeki okumaları uygun telafuz eder.
4) Dili , gerçek durumlar diyaloglar içinde duyar.
5) İs ingilizcesini ogrenir.
6) İşte karşılaşabileceği durumlarla etkili iletişim becerilerini İngilizce olarak kullanabileceği güveni oluşturur.
7) Turizme yönelik dil farkındalığını geliştirir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
X
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
X
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
X
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
X
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
X
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
X
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tekrar - Anlatım
2 Zamanları Gözden geçirme. önceki konuyu gözden geçirme Anlatım
3 Future Tense (will - Be going to) önceki konuyu gözden geçirme Anlatım
4 Conditionals önceki konuyu gözden geçirme Anlatım
5 İşle ilgili sıfatlar önceki konuyu gözden geçirme Anlatım
6 Davet/ teklif cümleleri onceki konuyu gözden geçirme Anlatım
7 Turistik yerler ve ozellikleri onceki konuyu gözden geçirme Anlatım
8 Vize Haftası Yazılı Sınav
9 Bir yeri tarif etme onceki konuyu gözden geçirme Anlatım
10 prepositions of time onceki konuyu gözden geçirme Anlatım
11 dinleme / not alma etkinligi onceki konuyu gözden geçirme Anlatım
12 Tavsiye verme Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
13 bir muşterinin isteklerini sorgulama Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
14 eski ve yeni Turizm Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
15 turist motivasyonunda degisiklikler Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Final Haftası none

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar