DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Animasyona Giriş KON   241 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Zafer BUZCU
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET CİHAN YAVUZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte iş gücüne olan ihtiyaç azalmış ve bunun sonucunda boş zaman kavramı ortaya çıkmıştır. Sanayinin gelişmesiyle birlikte ülkelerin milli gelirlerindeki artışın sonucunda kişiler; kültür, spor, eğlence ve turizm gibi boş zaman faaliyetleri içersinde harcadıkları zamanı gün geçtikçe arttırmışlardır. Günümüz yaşantısının vazgeçilmezlerinden birisi haline gelen turizm, insanlar için önemli bir dinlence ve eğlence kültürü oluşturmuştur. Rekreatif animasyon etkinlikleri özellikle kıyı otellerinde turistlerin eğlence ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir araç olarak görülmektedir. Konaklama işletmeleri rekreatif animasyon etkinlikleri aracılığıyla hem var olan müşteri potansiyellerini korumak hem de yeni müşteriler kazanmayı hedeflemektedirler. Ayrıca rekabetin her geçen gün artması konaklama işletmeleri açısından rekreatif animasyon etkinliklerinin önemini daha da belirginleştirmiştir. Bu gerçeklerden hareketle dersin amacı animasyon hizmetleri hakkında geniş bir yelpazede bakış açısı kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Boş zaman ve animasyon kavramları, özellikleri, fonksiyonları, animasyon ve turizm ilişkisi, animasyon sisteminin işleyişi, animasyon eğitimi, Dünya ve Türkiyede animasyon

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Animasyon hizmetlerinin yönetimi, planlaması, organizasyonu hakkında geniş bir bakış açısı kazandırmaktır.
2) Animasyon Kavramı, Animasyon Hizmetlerinin Genel Özellikleri, Animasyon Faaliyetlerinin Sınıflandırılmasını öğrenir.
3) Animasyonun Hizmetlerinin Fonksiyonlarını öğrenir.
4) Animasyon Sisteminin İşleyişi konusunda bilgi sahibi olur.
5) Animasyon ve Turizm İlişkisi, Turistik Animasyonun Rolü ve Geliştirilmesi konusunu öğrenir.
6) Animasyon Hizmetlerinin Yönetimi konusunda bakış açısına sahip olur.
7) Animasyon ve Oyun İlişkisi konusunda bakış açısına sahip olmak
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
X
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
X
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
X
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
X
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
X
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
X
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
X
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
X
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
X
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Boş Zamanla İlgili Temel Kavramlar ve Boş Zamanın Fonksiyonları web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
2 Animasyon Kavramı, Animasyon Hizmetlerinin Genel Özellikleri, Animasyon Faaliyetlerinin Sınıflandırılması web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
3 Animasyonun Hizmetlerinin Fonksiyonları web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
4 Animasyon Sisteminin İşleyişi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
5 Animasyon Hizmetlerinin Yönetimi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
6 Animasyon ve Turizm İlişkisi, Turistik Animasyonun Rolü ve Geliştirilmesi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
7 Animasyon Eğitimi, Animasyon Personelinde Bulunması Gereken Özellikler web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
8 Ara Sınav web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
9 Rekreaatif Animasyon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
10 Boş Zaman ve Animasyon Pazarlaması web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
11 Rekreaatif Animasyon Hizmetlerinde Müşteri Memnuniyeti web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
12 Animasyonda Liderlik ve Karar Verme web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
13 Animasyon ve Oyun İlişkisi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
14 Animasyonun Dünya Boyutunun İncelenmesi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
15 Animasyonun Türkiye Boyutunun İncelenmesi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
EtkinlikDers Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Haftalık ön çalışma, pekiştirme)Ödev, Proje, DiğerAra SınavlarYarıyıl/Yıl Sonu Sınavı