DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turizm Rehberliği KON   242 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Deniz BOZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDENİZ BOZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Turist rehberliği  mesleği ile ilgili genel  bilgi ve beceriler konusunda bilgi edinmek.
Dersin İçeriği
Turist  rehberliğinin  tarihçesi, turist  rehberlerinin  görev ve sorumluluklarının detaylı  olarak  anlatılması ve rehber olabilme koşulları hakkında bilgi edinmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Turist rehberliği  mesleği ile ilgili genel  bilgi ve beceriyi  edinmek.
2) Rehberlik kavramı ve  tarihsel gelişimini öğrenmek.
3) Turizm olgusu içinde profesyonel turist rehberliği ve önemini öğrenmek
4) Turist rehberlerinin sahip olması gereken beceriler ve nitelikler konusunda bilgi sahibi olmak
5) Tur kavramı ve tur yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak
6) Turist rehberlerinin tur esnasındaki görevlerini öğrenmek
7) Turist rehberi olabilmek için gereken bilgi ve beceriler konusunda bilgi edinmek.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
X
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
X
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
X
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
X
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
X
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
X
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
X
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Rehberlik kavramı ve  tarihsel gelişimi. web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
2 Turizm olgusu içinde profesyonel turist rehberliği ve önemi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
3 Turist rehberlerinin sahip olması gereken beceriler ve nitelikler. web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
4 Tur kavramı ve tur yönetimi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
5 Turist rehberlerinin tur esnasındaki görevleri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
6 Turist rehberi olabilmek için gereken bilgi ve beceriler konusunda bilgi edinmek. web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
7 Turist rehberlerinin türleri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
8 Types of tourist guides web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
9 Turist tipleri ve davranış türleri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
10 Profesyonel turist rehberliğinde mesleki etik web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
11 Türkiye web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
12 Turizm rehberliğinde mesleki  örgütlenmeler web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
13 Turist Rehberleri Birliği Yönetimi ile sektörel buluşma web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
14 Turist rehberliği meslek kanunu web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
15 genel tekrar web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
16-17 final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar