DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pazarlama İlkeleri KON   243 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Oya YILDIRIM
Dersi Verenler
Doç. Dr.MURAT İSMET HASEKİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; pazarlamanın stratejik rolünü anlayarak ve pazarlama alanında karşılaşılan problemleri tanımlayabilen ve analiz etme yeteneğini geliştiren yöneticiler aracılığıyla bu alanda gerekli analitik kavramları ve güncel teknikleri anlamayı amaçlamıştır.
Dersin İçeriği
Dersin temel içeriği; Pazarlamanın temel prensipleri ve terminolojisi hakkında öğrencinin bilgi ve idrak düzeyini yükselterek iş hayatındaki gerekli pratiğin de kazanılmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pazarlama kavramını bilinmesi ve bu kavramın neden öğrenilmesi gerektiğini idrak etmek.
2) Müşteri değerini ve neden müşteri tatmininin önemli olduğunu anlayabilme.
3) Pazarlama alanındaki 4 temel pazarlama karmasını anlama.
4) Stratejik pazarlama planlamasını ve stratejik pazarlama planlamasının pazarlama plan ve pazarlama programından farklılığını anlayabilme.
5) Ekonomik ihtiyaçların nasıl müşteri alım kararını etkilediğini tanımlar ve müşteri karar alma sürecini açıklayabilme.
6) Örgütsel satın alma davranışını ve nasıl pazarlama bilgisinden yararlanacağını bilme.
7) Yeni ürün geliştirme sürecini ve ürün yaşam döngüsünün nasıl stratejik planı etkilediğini anlama.
8) Pazarlama uygulamaları için gerekli teknikleri uygulayabilme.
9) Tüketici pazarlarını ve endüstriyel pazarları tanımlayabilme.
10) Yeni pazarlama trendlerini kavrayabilme.
11) İşletmelerin hedef pazarlarıyla nasıl iletişim kurabileceklerini kavrama.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
X
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
X
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
X
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
X
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
X
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
X
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
X
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
X
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pazarlamanın Müşteri, Firma ve Topluma Karşı Değeri. Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
2 Stratejik Pazarlama Planlaması. Kitapta ilgili bölüm okuma.
3 Değişen Pazarlama Çevresinde Fırsatların Değerlendirilmesi. Kitapta ilgili bölüm okuma.
4 Pazarlamada Etik. Kitapta ilgili bölüm okuma.
5 Global Müşteri Pazarında Demografik Boyutlar. Kitapta ilgili bölüm okuma.
6 Müşteri Satınalma Davranışı. Kitapta ilgili bölüm okuma.
7 Tüketici ve Endüstriyel Müşteriler ve Onların Satınalma Davranışları. Kitapta ilgili bölüm okuma.
8 Ara Sınav. Sınava Hazırlık.
9 Bölümlendirme, Hedefleme ve Konumlandırma. Kitapta ilgili bölüm okuma.
10 Yeni Ürün Geliştirme. Kitapta ilgili bölüm okuma.
11 Reklam, Halkla İlişkiler ve Satış Geliştirme. Kitapta ilgili bölüm okuma.
12 Dağıtım Kanalları Geliştirme. Kitapta ilgili bölüm okuma.
13 Tedarik Zinciri ve Lojistik. Kitapta ilgili bölüm okuma.
14 Perakendecilik, Toptancılık ve Onların Stratejik Planları. Kitapta ilgili bölüm okuma.
15 Perakendecilik, Toptancılık ve Onların Stratejik Planları. Kitapta ilgili bölüm okuma.
16-17 Final Sınavı. Sınava Hazırlık.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
EtkinlikDers Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Haftalık ön çalışma, pekiştirme)Ödev, Proje, DiğerAra SınavlarYarıyıl/Yıl Sonu Sınavı