DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kat Hizmetleri Yönetimi KON   268 4 1 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Oya YILDIRIM
Dersi Verenler
Öğr. Gör.OYA YILDIRIM1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ZAFER BUZCU1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere kat hizmetleri yönetimi konusunda teorik ve pratik beceriler kazandırmak
Dersin İçeriği
Kat hizmetleri yönetiminin temelleri, kat hizmetleri departmanının diğer departmanlarla ilişkileri, kat hizmetleri çalışanları, kat hizmetleri çalışanlarının organizasyon içindeki pozisyonları, iş tanımları, kat hizmetleri takım çalışmasının ana avantajları, materyal planlama: ekipman ve malzeme yönetimi, kat hizmetleri kimyasalları ve kullanımı, malzeme ve ekipman temizliği, otel kat hizmetleri departmanının günlük yönetimi, kat hizmetleri departmanının diğer departmanlarla raporları, müşteri odası temizliği, temizlik ve bakım, yüzme havuzu operasyonları ve yönetimi, su kimyasalı, haşere kontrolü, otel odalarında güvenlik, büyük otellerde çamaşırhane ekipmanları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kat hizmetleri departmanının diğer departmanlarla ilişkisini açıklar
2) Planlama kavramını tanımlar, kat hizmetleri departmanında planlama konularını açıklar
3) Kat Hizmetleri departmanında İşlerin Organize Edilmesi ve Programlanması Sürecini açıklar
4) Kat Hizmetleri Departmanında Kontrol Sürecini açıklar
5) Kat Hizmetleri Departmanında Bütçeleme Sürecini açıklar
6) Kat Hizmetleri Departmanında Hijyen ve Temizlik konularını öğrenir
7) Kat hizmetleri departmanında kullanılan malzemeleri öğrenir, oda dekorasyonunda dikkat edilmesi gereken hususları açıklar
8) Vize
9) Kat Hizmetleri Departmanında Güvenlik konularını açıklar
10) Kat Hizmetleri Departmanında Çamaşırhane Yönetimini öğrenir
11) Konuk odasının temizlenme sürecini uygulamalı olarak öğrenir
12) VIP konuk odasının okeylenme sürecini uygulamalı olarak öğrenir
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
X
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
X
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
X
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
X
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
X
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
X
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
X
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
X
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
X
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kat Hizmetlerinin Tanımı, Organizasyonu ve Personel İşleri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Beyin Fırtınası
2 Kat Hizmetleri Departmanında Planlama ve Bilgi Akışı Süreci web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Beyin Fırtınası
3 Kat Hizmetleri Yönetiminde İşlerin Organize Edilmesi ve Programlanması Süreci web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Beyin Fırtınası
4 Kat Hizmetleri Departmanında Kontrol Süreci web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Beyin Fırtınası
5 Kat Hizmetleri Departmanında Bütçeleme Süreci web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Beyin Fırtınası
6 Kat Hizmetleri Departmanında Hijyen ve Temizlik web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Beyin Fırtınası
7 Kat Hizmetleri Departmanında Kullanılan Malzemeler ve Oda Dekorasyonu web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Beyin Fırtınası
9 Kat Hizmetleri Departmanında Güvenlik web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Beyin Fırtınası
10 Kat Hizmetleri Departmanında Çamaşır Hizmetleri ve Çamaşırhane Yönetimi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Beyin Fırtınası
11 Kat hizmetleri yönetimi uygulama 1 web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Beyin Fırtınası
12 Kat hizmetleri yönetimi uygulama 2 web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
13 Kat hizmetleri yönetimi uygulama 3 web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
14 Kat hizmetleri yönetimi uygulama 4 web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Beyin Fırtınası
15 Kat hizmetleri yönetimi uygulama 5 web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
EtkinlikDers Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Haftalık ön çalışma, pekiştirme)Ödev, Proje, DiğerAra SınavlarYarıyıl/Yıl Sonu Sınavı