DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Beslenme İlkeleri KON   143 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Oya Berkay KARACA
Dersi Verenler
Prof. Dr.OYA BERKAY KARACA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste; karbonhidrat, protein, lipit, mineral ve vitaminlerin kimyasal yapısı, özellikleri, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım durumu ve sağlıklı beslenmedeki önemleri, beslenme ile ilgili temel kavramlar, beslenmenin temel prensipleri, metabolizma, besin öğelerinin enerji değerleri, pişirme sırasındaki besin kayıpları ile beslenme ve sağlık ilişkisikonularında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Beslenme ile İlgili Tanım ve Kavramlar, Yeterli ve Dengeli Beslenme, Metabolizma, Karbonhidratlar, Proteinler, Lipidler, Vitaminler, Mineraller, Su, Nükleik Asitler, Enzimler, Hormonlar ve Gıda Grupları (Kuru Baklagiller, Etler, Yumurta, Süt ve Süt Ürünleri, Tahıllar, Meyve ve Sebzeler, Şeker ve Şekerli gıdalar, Yağlar)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Beslenmeyi tanımlar, yeterli ve dengeli beslenmeyi açıklar.
2) 2.Beslenmenin önemini ve temel ilkelerini öğrenir
3) 3.Karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerallerin tanımını, yapısını, çeşitlerini, özelliklerini, görevlerini açıklar.
4) 4. Vitaminlerin, minerallerin ve suyun insan beslenmesindeki önemini öğrenir.
5) 5. Enerji metabolizmasının önemini öğrenir ve besin öğelerinin enerji değerlerini açıklar.
6) 6. Beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiyi değerlendirebilecektir.
7) 7.Besin değeri kaybı olmadan nasıl yemek hazırlacağının teorik ve pratik yollarını tanımlar.
8) 8.Besin gruplarını bilir ve açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
X
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
X
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
X
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
X
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
X
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
X
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
X
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
X
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Beslenme ile İlgili Tanım ve Kavramlar Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Proje / Tasarım
2 Yeterli ve Dengeli Beslenme, Yetersiz ve Dengesiz Beslenme, Zararları, Sağlık İlişkisi Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
3 Metabolizma (Anabolizma, Katabolizma) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
4 Karbonhidratlar (Yapısı, Fonksiyonları, Sindirimi, Depolanması, Karbonhidrat Açısından Zengin Gıdalar, Vücut çalışmasındaki görevleri, Yetersizliğinde görülen bozukluklar, Fazlalığı, Günlük gereksinimi) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
5 Proteinler (Yapısı, Fonksiyonları, Sindirimi, Depolanması, Protein Açısından Zengin Gıdalar, Vücut çalışmasındaki görevleri, Yetersizliğinde görülen bozukluklar, Fazlalığı, Günlük gereksinim) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
6 Yağlar (Yapısı, Fonksiyonları, Sindirimi, Depolanması, Yağ Açısından Zengin Gıdalar, Vücut çalışmasındaki görevleri, Yetersizliğinde görülen bozukluklar, Fazlalığında görülen sonuçlar, Günlük gereksinim) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
7 Enerji Metabolizması Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
8 Vize Haftası Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Vitaminler (Yağda Eriyen Vitaminler: A, D, E, K) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
10 Vitaminler (Suda Eriyen Vitaminler: B grubu vitaminleri ve C vitamini) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
11 Mineraller (Kalsiyum, Fosfor, Demir, Sodyum, Potasyum) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
12 Mineraller (Magnezyum, Bakır, İyod, Çinko, Krom, Selenyum) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
13 Su (önemi, su dengesizliği sorunları), Nükleik Asitler, Enzimler, Hormonlar Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
14 Besin Grupları (Kuru Baklagiller, Etler, Yumurta, Süt ve Süt Ürünleri ) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
15 Besin Grupları (Tahıllar, Sebze ve Meyveler, Şeker ve Şekerli Yiyecekler, Yağlar) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
16-17 Final Haftası Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar