DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yönetim ve Organizasyon KON   251 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Diğdem ESKİYÖRÜK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDİĞDEM ESKİYÖRÜK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletmelerde yönetim ve organizasyon kavram ve süreçlerine ilişkin temel bilgiler vermek ve bu konudaki çağdaş gelişmeleri incelemek
Dersin İçeriği
Yönetim ve organizasyonun temel kavramları, yönetim ve organizasyon süreci ve işleyişi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimini açıklar
2) Örgüt ve çevre ilişkisini açıklayan yeni yönetim kuramlarını tanır
3) Planlama, Örgütleme, Yürütme, Eşgüdümleme ve Denetim işlevlerini açıklar
4) Liderlik, Örgütlerde Güdüleme ve Örgütsel İletişim gibi destek işlevlerini tanır
5) Modern sonrası yönetim yaklaşımlarını açıklar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
X
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
X
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
X
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
X
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
X
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
X
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
X
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
X
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
X
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yönetime giriş, yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimi, yeni yönetim kuramları Anlatım, tartışma, soru-cevap
2 Yönetimde Planlama, Örgütleme ve Yürütme işlevleri Anlatım, tartışma, soru-cevap
3 Yönetimde Eşgüdümleme ve Denetim işlevleri Anlatım, tartışma, soru-cevap
4 Liderlik Anlatım, tartışma, soru-cevap
5 Örgütlerde Güdüleme Anlatım, tartışma, soru-cevap
6 Örgütsel İletişim Anlatım, tartışma, soru-cevap
7 Stratejik Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi Anlatım, tartışma, soru-cevap
8 Ara sınav Ders notları ve diğer kaynaklar
9 Yeniden Yapılanma, Yalın Yönetim ve Yalın Örgüt Anlatım, tartışma, soru-cevap
10 Öğrenen Örgütler, Personeli Güçlendirme Anlatım, tartışma, soru-cevap
11 Örgütsel Gelişme, Örgütsel Küçülme Anlatım, tartışma, soru-cevap
12 Kıyaslama Tekniğinin Kavramsal Analizi Anlatım, tartışma, soru-cevap
13 Takımlarla Yönetim ve Kendi Kendini Yöneten Takımlar Anlatım, tartışma, soru-cevap
14 Şebeke Örgütler Anlatım, tartışma, soru-cevap
15 Sanal Örgütler ve Hücre Tipi Örgütler Anlatım, tartışma, soru-cevap
16-17 Final Haftası Ders notları ve diğer kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar