DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yat ve Marina İşletmeciliği KON   381 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Zafer BUZCU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ZAFER BUZCU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsanoğlunun varlığı ile başlayan seyahat olgusu, teknolojik gelişmeler, turistik talepteki farklılıklar, moda ve alışkanlıklar gibi faktörlere dayalı olarak sürekli gelişmekte ve yeni anlamlar kazanmaktadır. Farklı zamanlarda farklı isteklere yönelen turistlerin ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamaya çalışan turizm işletmeleri rekabet koşullarını da göz önünde tutarak yeni arayışlar içerisine girmişlerdir. Deniz-güneş-kum üçgeninin cazibesini yitirebileceği endişesi, turistik ürün çeşitlendirmesi ve turistlerin sosyo-demografik özelliklerindeki değişmeler gibi etmenler gözlerin keşfedilmemiş ya da yeterince işlenmemiş alanlara çevrilmesine neden olmaktadır. Yeterince işlenmemiş alanlardan olan yat ve marina işletmeciliği ve yat turizminin de hak ettiği noktada olduğunu söylemek güçtür. Tüm bu gerçeklerden hareketle bu derste yat ve marina işletmeciliği ait teorik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Yat ve marina işletmelerinin sınıflaması, Yat ve marina işletmelerininde mavi bayrak ve diğer çevre uygulamaları,Türkiye ve Dünyada Yat ve Marina İşletmeciği, yat ve kruvaziyer turizmi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Turizm çeşitleri ve turizm işletmeleri içinde önemli bir yere ait yat turizmi ve yat-marina işletmeleri hakkında bilgi sahibi olmaları.
2) Yat İşletmeleri ve Yat İşletmelerinde Organizasyon Yapısı konusunda bilgi sahibi olmak
3) Yat İşletmelerine Belgelendirme, İşletmecilik Esasları, Yat İşletmelerine Sunulan Hizmetler konusunda bilgi sahibi olmak
4) Marina İşletmeleri ve Marina İşletmelerinde Organizasyon Yapısını öğrenmek
5) Yat ve Marina İşletmelerinde Mavi Bayrak Uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak
6) Türkiye ve Dünyada Yat ve Marina İşletmeciği konusunda bilgi sahibi olmak
7) Yat - Marina İşletmelerinde Yönetici Ve İşgören Sorunlarını öğrenmek
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
X
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
X
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
X
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
X
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
X
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
X
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
X
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
X
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
X
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yat İşletmelerine Giriş, Yat İşletmelerinde Organizasyon Yapısı web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
2 Yat İşletmelerine Belgelendirme, İşletmecilik Esasları, Yat İşletmelerine Sunulan Hizmetler web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
3 Marina İşletmelerine Giriş, Marina İşletmelerinde Organizasyon Yapısı web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
4 Marina İşletmelerinde Belgelendirme web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
5 Marina İşletmelerinde İşletmecilik Esasları, Marina İşletmelerine Sunulan Hizmetler web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
6 Yat ve Marina İşletmelerinde Mavi Bayrak Uygulamaları web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
7 Türkiye ve Dünyada Yat ve Marina İşletmeciği web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
8 Ara Sınav web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
9 Türkiyede yatçılık ve marina sektöründe son durum web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
10 Türkiyede yatçılık ve marina sektöründe son durum web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
11 Türkiye Limanlarının Karşısındaki Rekabet Riski web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
12 Yat - Marina İşletmelerinde Yönetici Ve İşgören Sorunları web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
13 Yat ve Marina İşletmelerinde Fiyatlamalara İlişkin Verilerin Değerlendirilmesi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
14 Türkiyede Yat Turizmi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
15 Dünyada Yat Turizmi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
EtkinlikDers Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Haftalık ön çalışma, pekiştirme)Ödev, Proje, DiğerAra SınavlarYarıyıl/Yıl Sonu Sınavı