DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Konaklama İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi KON   370 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Diler DOĞRUOL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DİLER DOĞRUOL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Maliyet muhasebesinin tanımı, amaçları ve ilkeleri açıklanarak konaklama işletmelerinde maliyet yapısı, maliyet muhasebesi hesap akışı, giderler kavranarak gerekli analizler yapabilmek, etkin maliyet kararları alabilmek ve bir konaklama işletmesinin mali durumunu yorumlayabilmek
Dersin İçeriği
Konaklama işletmelerinde maliyet giderlerinin muhasebe kayıtları ve gerekli tabloların hazırlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maliyet, harcama, gider kavramlarını tanımlamak
2) Konaklama işletmelerinde maliyetleri sınıflandırabilmek
3) Konaklama işletmelerindeki giderlerin içeriğini açıklayabilmek
4) gelir ve satışların maliyeti tablolarını hazırlayabilmek, maliyet analizi yapmak, konaklama işletmelerinde başabaş noktasını hesaplayabilmek, maliyetlerin düşürülmesi konusunda gerekli bilgiye sahip olmak.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
X
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
X
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
X
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
X
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
X
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
X
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finansal Bilgi Sistemi ve Maliyet Muhasebesi Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Maliyet Muhasebesinin Tanımı, Amaçları ve İlkeleri Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Maliyet, Harcama, Gider Kavramları Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Konaklama İşletmelerinin Yapısal Özellikleri, Maliyet Yapısı, Maliyet Türleri Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Maliyet Muhasebesi Hesap Akışı Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Konaklama İşletmelerinde Üretim Giderleri Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
7 Konaklama İşletmelerinde İşçilik Giderleri Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Vize Haftası Ders kitabı ve ders notlarının okunması Yazılı Sınav
9 Konaklama İşletmelerinde Hizmet Üretim Maliyeti Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
10 Konaklama İşletmelerinde Faaliyet Giderleri Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
11 Konaklama İşletmelerinde Satışların Maliyeti Tablosunun Hazırlanması Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
12 Etkinlik ve Maliyet Kararları Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
13 Kara Geçiş Analizleri Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
14 Maliyet Muhasebesinde Çağdaş Gelişmeler Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel tekrar Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
16-17 Final Haftası Ders kitabı ve ders notlarının okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar