DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turizmde Girişimcilik KON   372 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erdinç BALLI
Dersi Verenler
Doç. Dr.MURAT İSMET HASEKİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Turizmde girişimcilik ile ilgili temel bilgileri vermektedir.
Dersin İçeriği
Girişimcilik ile ilgili temel kavramlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1-Girişimcilik kavramını açıklar ve diğer benzer kavramlardan farkını ifade eder.
2) 2-Girişimciliğin temel fonksiyonlarını sıralar.
3) 3-Girişimcilikte başarı ve başarısızlık faktörlerini bilir.
4) 4-İşletmenin kurulu süreci ve aşamalarını bilir.
5) 5-İşletmelerin hukuki yapılarını bilir.
6) 6-İşletmelerde yönetim fonksiyonunu uygulama aşamalarını bilir.
7) 7-İşletmelerde üretim fonksiyonunu uygulama aşamalarını bilir.
8) 8-İşletmelerde pazarlama fonksiyonunu uygulama aşamalarını bilir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
X
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
X
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
X
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
X
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
X
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
X
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
X
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
X
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
X
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Girişimcilik Kavramı Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Tartışma
2 Girişimciliğin Önemi Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Tartışma
3 Girişimcilik ve Turizm Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Tartışma
4 Girişimcilik ile İlgili ve Karıştırılan Kavramlar Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Tartışma
5 Türkiye Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Tartışma
6 Girişimcilikte Başarı ve Başarısızlık Faktörleri Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Tartışma
7 Bir Girişimi Başlatmanın Aşamaları Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Tartışma
8 Vize Haftası Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Girişimcilikte Karşılaşılan Hukuki Yapılar Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Tartışma
10 İşletmelerde Yönetim Süreçleri-1 Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Tartışma
11 İşletmelerde Yönetim Süreçleri-2 Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Tartışma
12 İşletmelerde Üretim Süreçleri-1 Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Tartışma
13 İşletmelerde Üretim Süreçleri-2 Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Tartışma
14 İşletmelerde Pazarlama Süreçleri-1 Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Tartışma
15 İşletmelerde Pazarlama Süreçleri-2 Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Tartışma
16-17 Final Haftası Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar